Şef, şef yardımcılıkları atamaları iptalinde geri sayım başladı

Bakan Durmuş'un 30 günü var!

Danıştay, eğitim hastanelerinde şef ve şef yardımcılığı kadrolarına sınavsız atama yapma olanağı tanıyan yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurmasının ardından, yönetmeliğe dayanarak yapılan atamaların da yürütmesini durdurdu.

TTB Merkez Konseyi, noter aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na ihtarname göndererek, en geç 30 gün içinde yapılan atamaların geri alınması gerektiğini hatırlattı. Bakan Durmuş, 30 gün içinde atamaları iptal etmezse, yargı kararına uymadığı için suçlu sayılacak.

 

ANKARA- Uzun zamandır yargı konusu olan, eğitim hastanelerinde şef ve şef yardımcılıkları kadrolarına profesör ve doçentlerin sınavsız atamalarına olanak sağlanmasına ilişkin süreçte son noktaya gelindi.

TTB'nin açtığı davayı görüşerek, sınavsız atama yapılmasını öngören Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde yapılan değişikliğin yürütmesinin durdurulmasına karar veren Danıştay, 21.12.1999 tarihli verdiği kararla da, yönetmeliğe dayanarak yapılan tüm atamaların hukuki dayanaktan yoksun kaldığını belirtti ve yürütmesini durdurdu.

Karar gerekçesinde, "Yönetmeliğin 'sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka aykırı' olduğu saptanmış bulunduğundan, sözkonusu yönetmeliğe dayalı olarak eğitim hastanelerinde boş bulunan şef ve şef yardımcılığı kadrolarına yapılan atamaların hukuki dayanaktan yoksun kaldığı tartışmasızdır" denildi.

Danıştay kararı tabellüğe çıkta ancak TTB Merkez Konseyi de, 31.12.2000 tarihinde noter aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na ihtarname göndererek, yargı kararının gereğinin yapılmasını istedi. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve vekiline gönderilen ihtarnameye karar da eklenerek, yürütmenin durdurulması kararının çıktığı ve Yargılama Usul Kanunu uyarınca kararın en geç 30 gün içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu durumda Bakan Durmuş'un en geç 30 gün içinde yaptığı hukuka aykırı atamaları iptal etmesi gerekiyor. Durmuş, yargı kararına uymazsa görevi kötüye kullanma ya da görevi savsama gerekçeleriyle suçlu duruma düşecek. Hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği gibi tazminat davası da açılabilecek. (TD)

 

mail9.gif (17469 bytes)                            buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)