Eskişehir’de “iyi hekimliğe” sürgün!

Eskişehir Alpu Sağlık Ocağı hekimi Dr. Songül Yalçınkaya, Alpu Belediye Başkanı tarafından dövülen bir işçiye, darp gördüğüne ilişkin verdiği adli rapor nedeniyle sürüldü. Uygulama, Eskişehir-Bilecik tabip Odası tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın gelişimini ve gösterilen tepkiyi Eskişehir_Bilecik Tabip Odası’ndan arkadaşlarımız yazdı.

Eskişehir Alpu Sağlık Ocağı’nda adli nöbet göreviniyerine getirirken, Emniyet Müdürlüğü tarafından darp-cebir iddiası ile kendilerine başvuran bir şahıs için meslektaşımızdan görüş istenir. Meslektaşımız, göreve başlarken ettiği Hipokrat Andı’na sadık kalarak şahısta gördüğü tüm bulguları adli raporuna yazar ve kişinin darp nedeniyle maruz kalacağı iş ve güç kaybını belirler. Ancak bu sırada devreye Emniyet Amiri girer ve meslektaşımızı telefonla arayarak düzenlenecek adli raporda patolojik bulguların belirtilmemesini isteyerek, “iyi hekimlik” yapmaya çalışan meslektaşımızı baskı altına almaya çalışır. Tabi bu olayda devreye Emniyet Amiri’nin girmesi de nedensiz değildir, çünkü darp işlemine maruz kalan kişiye darpta bulunan şahıs Alpu Belediye Başkanı’nın kendisidir. Hal böyle olunca doğaldırki. Emniyet Amiri de devreye girmelidir, rapor ona uygun düzenlenmelidir ve darpta bulunan bu özel kişi kurtarılmalıdırb Ancak olaylar Amir’in istediği gibi gitmez ve “iyi hekimlik” yapan meslektaşımız, bu baskılara boyun eğmeyerek, kendi insiyatifi doğrultusunda yasal çerçevede raporunu düzenler. Adli raporun istedikleri gibi düzenlenmediğini görünce darpa maruz kalan ve belediyede işçi olarak çalışan kişi üstüne baskı kurulur ve şahıs kendisini döven Alpu Belediye Başkanı’ndan davacı olmaz, böylece olay kapatılır.

Avrupa Birliği’ne girme tartışmalarıyla bir kez daha demokrasi karnemizin tartışıldığı bugünlerde ülkemizde adli bir olay, ancak nevi şahsına münhasır bir ülkede olacak şekilde kapatılmış ve sorun “çözülmüş” ise de, burada ters giden bir nokta vardır. Bir hekim Hipokrat Andı ve “iyi hekimlik” adına yaşanan baskılara boyun eğmemiş ve doğruyu beyan etmiştir. Bu ülkemiz demokrasisinin kaldıracağı bir olay değildir, bunu yapan hekim en kısa sürede cezalandırılmalı ve bu hekime karşı yaptırılacak uygulama ile cümle aleme ülkede kimin söz sahibi olduğu anlatılmalıdır denmiş ve hekimimiz için zorlu bir koşu başlamıştır. İlk olarak olayın gelişiminin hemen ertesi günü kendi personeline dayak atan Alpu Belediye Başkanı İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyarete gelmiş ve bir gün once yaşanan olaya hiç değinmeyerek bölgede yaşayan insanların sağlık ocağı hekimlerinden memnun olmadığını belirtmiş ve özellikle olaya karışan hekimimizin adını vererek bu kişinin bölgeden alınmasını istemiştir. Sağlık Müdürlüğümüz bu isteğin ardından bir hafta beklemiş, yedinci günün sonunda hekimimizi halen ihtiyaca binaen geçici görevle çalıtığı Alpu’dan almış ve her türlü baskıya rağmen meslek etiğine uygun davrandığı için hekimimizi ödüllendirerek (!) Eskişehir’in en ücra bölgelerinden biri olan Han Merkez Sağlık Ocağı’na 3 aylığına sürmüştür.

Meslektaşımız gelişen bu olay üzerine Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’na başvurarak, görev yerinin ihtiyaca binaen değiştirilmediğini, çünkü olay öncesi zaten Alpu’da ihtiyaç olduğu için geçici görevle çalıştığını belirterek, bu değişikliğin siyasi baskılar ile yapıldığını ifade etmiştir. Bu başvurunun hemen ardından EBTO, Dr. Duygu Sağlam olayında olduğu gibi, Dr. Songül Yalçınkaya olayında da, hekimlerle idari ve adli mücadelesine başlamıştır.

Biz EBTO olarak, son zamanlarda giderek artan bu saldırılar karşısında hekimlerin yüzünü ağartan, hekimlim mesleğinin onurunun ayaklar altına alınmasına izin vermeyen bu meslektaşlarımız için tüm hekimlerin dayanışma içinde olması gerektiğini düşünüyor ve hep beraber, “hekimlik onurunu, Hipokrat Andı’nı ve iyi hekimlik yapmaya çalışan hekimlere yapılan bu saldırılara, dayak atmalara, baskılara ve işkencelere artık yeter” diyebilmek için sizleri Dr. Duygu Sağlım ve dr. songül Yalçınkaya için desteğe çağırıyoruz.

 

               mail9.gif (17469 bytes)                buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)