Kitap... kitap... kitap...

TTB Yüksek Onur Kurulu dosyalarında

Tıbbi Etik İhlalleri

Dr. Murat Civaner

Dr. Zuhal Amato Okuyan

TTB Yayınları

Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu kararları, hekmlerin yararlanması için kitaplaştırıldı. Dr. Murat Civaner ve Dr. Zuhal Amato Okuyan tarafından derlenen kitapta, örnek olguların yanısıra, konuyla ilgili yasal düzenlemeler, Yüksek Onur Kurulu, Yüksek Sağlık Şurası ile ilgili yasal düzenlemeler, diğer ülkelerden disiplin süreci örnekleri de yer alıyor.

Tıbbi etik ihllaleri üzerine önemli bir belge özelliği taşıyan kitaba ilişkin TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek’in yazdıkları Yüksek Onur Kurulu kararlarının kitaplaştırılma amacını şöyle anlatıyor:” Hekimler, ‘temeli sevgiye dayalı’ mesleklerini iyi uygulamalıdırlar. Hastalar/kişiler bunun öyle olmadığını düşündüklerinde yasal hakları olan yöntemleri kullanırlar. Bu yöntemlerin en uç noktasında Yüksek Onur Kurulu vardır ve ülkemizde yalnızca Yüksek Onur Kurulu, meslekten men cezası veren çok önemli bir yüksek heyettir. Bu heyetin aldığı kararların uygulanması kadar, eğitici olma özelliği de olmalıdır. Şimdiye dek, bu özelliği yaşama geçirememiştik. Sevgili Murat Civaner’in yoğun emeği ve Zuhay Okuyan’ın katkılarıyla Türkiye tıp ortamı önemli bir derlemeye kavuşuyor.

Bilirkişilik kurulları ve Yüksek Onur Kurulu’nu karar verme aşamasında en çok zorlayan, sağlık altyapı eksiklikleri ve bunun mesleki etik ve yanlış uygulamaları etkileme özelliği. Bu görevi kolaylaştıracak olan da altyapının iyileştirilmesi. TTB, bir yandan bunun için çaba gösteriyor, bir yandan ‘uygulama rehberleri’ ile karar süreçlerini sağlamlaştırmaya çalışıyor, bir yandan da meslektaşlarımızı bilgilendiriyor/ eğitiyor. Bu derlemenin tıp ortamımızın iyileştirilmesi faaliyetinde olağanüstü bir görev yapacağına inanıyor, yol gösterici olacağını düşünüyorum. Kitap okunduğunda görülecek ki, hekimlik sanatı iyi bir hasta/hekim ilişkisi yaratabilmektir ve aslında bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıklı işi gerçekleştiren herkese sevgiyle sunuyoruz”.

 

            mail9.gif (17469 bytes)                buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)