DÜNYA ÇOCUKLARININ YÜZÜ GÜLMÜYOR

Dünya çocuklarının yüzde 30’unu bulan 600 milyonu aşkın çocuk yoksul. Ve yoksulluk, açlık, eğitimsizlik, sağlıksızlık ve ölüm anlamına geliyor. Dünyada, yaşları 5 ile 14 arasında olan 250 milyon çocuk işçi var ve bunlardan yaşları 5 ile 11 arasındaki 60 milyon çocuk tehlikeli koşullarda çalışıyor. İlkokul çağındaki 130 milyon çocuk okula gitmiyor.

 

Yine savaşların, çatışmaların, silahlanmanın bedelini çocuklar ödüyor. Tüm dünyada yaklaşık 540 milyon çocuk, yani her dört çocuktan biri tehlikeli ve istikrarsız ortamlarda yaşıyor. 1990’lardaki silahlı çatışmalarda, iki milyondan fazla çocuk öldü, 6 milyondan fazla çocuk ağır yaralandı ya da sakat kaldı. Her yıl mayınlar yüzünden 8.000 ile 10.000 arası çocuk ölüyor ya da sakat kalıyor.

ANKARA- UNICEF Dünya Çocukları 2000 Raporu’nu yayınladı. Daha önce yayınlanan yıllık raporlarda olduğu gibi, bu rapor da dünyanın bu korunmasız küçük insanlarının hala savaşların, yoksulluğun, kapitalizm bedelini en ağır biçimde ödediklerini gösteriyor. Yalnız “gelişmekte olan” ya da “az gelişmiş” diye ifadelendirilen ülkelerde değil, “gelişmiş” ülkelerde de çocukların yoksulluk karşısındaki durumları, gelişmemişliğin kara bir tablosu olarak ortada duruyor. Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurum da giderek büyüyor. Patlayan mayınlar, ülkelere yayılan barut kokuları, hastalıklar, kimi zaman ucuz işgücü olarak sanayiye, kimi zaman “erkek” yerine konup savaşa sürülmeler, her yıl milyonlarca çocuğun ölmesine, sakat kalmasına ve mutsuzluğuna neden oluyor.

4.gif (77041 bytes)

600 milyonu aşkın çocuk yani tüm dünyadaki çocukların hemen hemen yüzde 30’u yoksul ve yoksul çocuk sayısı gerek sanayileşmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde artıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ilkokul çağındaki 130 milyon çocuk okula gitmiyor. Bunların yüzde 60’ını ise kız çocukları oluşturuyor.

Gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar yüzünden her yıl 568 bin anne ölüyor.

AIDS yüzünden ölen çocuk sayısı bugüne kadar yarım milyon oldu; öksüz kalan çocuk sayısı ise 11 milyon.

Tüm dünyada yaklaşık 540 milyon çocuk, yani her dört çocuktan biri tehlikeli ve istikrarsız ortamlarda yaşıyor. Her yıl mayınlar yüzünden 8.000 ile 10.000 arası çocuk ölüyor ya da sakat kalıyor.

1990’lardaki silahlı çatışmalarda, iki milyondan fazla çocuk öldü, 6 milyondan fazla çocuk ağır yaralandı ya da sakat kaldı, bir milyondan fazlası ailesinden ayrı düştü, 15 milyondan fazlası mülteci oldu, yurtlarından edildi; psikolojik travma geçirenlerin sayısı ise bilinmiyor.

Çocuklar ve kadınlar, savaş ve çatışmalar ülkelerini paramparça ettiğinde bu durumdan fiziksel ve psikolojik anlamda zarar gören sivil nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Aralarında daha 10 yaşında olanlar da bulunan çocuklar, hükümetler veya karşıt silahlı gruplar tarafından askere alınıyor ya da askerliğe zorlanıyor.

Ve Türkiye... Çocukların esenliği açısından en kritik gösterge olarak sayılan 5 yaş altı ölüm hızında Türkiye, binde 42 ile, toplam 191 ülke arasında 85’inci sırada. Bir yaş altı ölüm hızı ise binde 37. Ve tüm dünyayı kapsayan rakamlar içinde çocuk işçileriyle, mayınlar nedeniyle hayatını kaybeden, yoksulluk yüzünden ölen ya da hastalanan çocuklarıyla Türkiye de var.

 

Kutu kutu pense

 

· Dünyadaki para piyasalarında her gün 1.5 trilyon dolar el değiştirirken, 600 bini çocuk olmak üzere 1.2 milyar insan günde 1 dolardan azıyla geçimini sağlamaya çalışıyor.

· Kişi başına ortalama gelir 40 ülkede 1990 yılından bu yana her yıl yüzde 3 oranında artarken, 55 ülkede ortalama kişi başına gelir aynı dönemde azalmıştır e bugün 80’i aşkın ülkenin kişi başına gelir düzeyi on yıl öncesi düzeye göre daha düşüktür.

· Dünyanın en zengin ülkelerinde yaşayan nüfusun tahminen yüzde 12 kadarı yoksulluğun etkisi altındadır.

 mail9.gif (17469 bytes)                buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)