Türk Tabipleri Birliği UDKK  Yürütme Kurulu Toplantısı

Yürütme Kurulu toplantısı 18.12.1999 tarihinde İstanbul'da, İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıda alınan kararlardan bazıları şöyle:

aYeni seçilen UEMS başkan ve yöneticilerine kutlama mesajı gönderilmesi,

aUEMS'den gelen bilgilerin TTB UDKK Internet sayfasına bilgi olarak konması,

aTTB UDKK ile ilgili soruların yanıtlanması.

Şef atamaları konusunda;

aŞeflik Sınavlarında ulaşılan noktadan ödün verilmemesi

aBu amaçla hazırlanan bir yazının Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere derneklere gönderilmesi,

a38. maddenin kullanılmaması konusunda tıp fakültelerine görüş bildirilmesi

aDoçentlik sınavlarının şeflik sınavları düzeyine getirilmesi konusunda tıp fakültelerine öneri götürülmesi

aVardiyalı çalışma sistemi hakkında derneklerin bilgilendirilmesi, asistanların vardiyada çalıştırılmaması gerektiğini hatırlatan bir yazı gönderilmesi.

aEğitim hastanelerindeki "akademi statüsüne kavuşma" tartışmalarına katkı anlamında afiliasyon konusunun yeniden ele alınarak tartışmanın yürütülmesi,

aTTB UDKK temsilcilerinin belirlenmesinde yaşanan sorunların çözümü için ana dal ve yan dallarda uzmanlık dalının tümüyle ilgili eğitim ve sürekli eğitime dönük hizmet gösteren derneklerin temsilinin sağlanması,

aTTB UDKK Bülteni için bir hazırlık yürütülmesi,

aTürkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı ve uzmanlık dallarının durumu ile UEMS ilişkileri konusunun bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi.

 

mail9.gif (17469 bytes)                    buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)