Tıp Dünyası’ndan

"Türkiye'de hekimler olarak ne istiyoruz?"

Bu soruyu Türkiye'de bulunan 80.000'i aşan her bir hekim -kendi adına- tek tek yanıtlayabilir. Bu yanıtları başlıklar altında topladığımızda farklı grupların oluştuğunu, hatta kimi grupların birbirine zıt isteklere sahip olduğunu görebiliriz. Ancak Türk Tabipleri Birliği, bir meslek örgütü olarak, hekimlerin asgari taleplerini ortak bir söylem ile dile getirmek durumundadır. Bu açıdan bakınca daraltılmış bir ifadeyle üç talebi öne çıkartmak mümküdür:

-Türkiye'nin sağlık alanındaki önceliklerini/koşullarını gözeten bir içerikte tıp eğitimi ve ihtiyaca uygun sayıda hekim yetiştirilmesi,

-Bütün hekimlere iş olanağı,

-İnsanca yaşanabilir ve geçim sıkıntısını düşündürtmeyecek yeterli bir ücret.

Türk Tabipleri Birliği bu üç talebin sosyal devlet yaklaşımına sahip, Türkiye'nin sağlık önceliklerini gözeten, kamusal bir sağlık sistemini hedefleyen, çalışanların grevli-toplu söz-leşmeli sendikal haklarının güvence altında olduğu bir ortamda sağlanabileceğini öngörmektedir.

Türk Tabipleri Birliği yukarıdaki taleplerin Türkiye'deki hekimlerin büyük bir çoğunluğunun ortak talebi olduğuna inanmaktadır. Mevcut hükümetin uygulamaları ve yıllardır izlenen politikalar (plansız, programsız, yetersiz tıp fakültelerinin açılması, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un "hekimlere iş vermek zorunda değilim" açıklamaları, mevcut ücret politikaları ve faiz ödemelerine kaynak bulunup da çalışanlara bulunamaması, vb.) üç başlıkta bellidir.

26 Aralık'ta Ankara'da yapılan Tabip Odaları Başkanlar Toplantısı yukarıdaki talepleri de önüne koyarak ve daha fazla çaba harcayarak gündemin işleneceğini ifade etti. Kamu ya da özelde olsun çalışan bütün hekimlerin bu gündemin işlenmesi ve taleplerin yerine getirilmesi için çaba harcamasının büyük bir değeri olacaktır. Önümüzdeki yıl hekimler ve Türk Tabipleri Birliği olarak -elbette kendi içimizde sürekli tartışarak- yukarıdaki talepler için çabaların ortaklaştırılmasının ve hedefe yönelmesinin giderek daha fazla genişleyen bir platformu olmak gerekiyor. TTB, bunu yapmaya her zamankinden daha fazla aday.

 

 

mail9.gif (17469 bytes)                    buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)