İnsan Hakları ve Hekimlik

İzmir Tabip Odası, güncelliğini yitirmeyen, toplumsal olduğu kadar mesleksel sorunları da ilgilendiren tartışmalara kaynak teşkil edecek bir broşür yayınladı. “İnsan Hakları ve Hekimlik” başlığını taşıyan yayının, “Başlarken” bölümünde şu görüşlere yer veriliyor: “Toplumu çürüten, mağdurlarında bedensel, ruhsal, sosyal sorunlar yaratan, epidemilere dönüşen sistematik insan hakları ihlalleri ... hekimlere ve tabip odalarına insan hakları alanında emek harcama tıbbi görev ve sorumluluğu yüklemektedir.”

“Bu noktada, ‘yine mi insan haklarıyla uğraşıyorsunuz?’sorusunun anlamı artmaktadır. Gerekçesi ne olursa olsun, örneğin bir ihak ihlali olarak işkenceyi savunmak bir insanlık suçuysa (ki öyle), inisan hak ihlallerine suskun kalmakya da emek harcayanlara eleştiri aktarmanın da bir tanımı olsa gerek.”

8.gif (68296 bytes)

Broşürde, “Ulusal ve Uluslararası Belgelerle Hekim Sorumluluğu”, “İşkencenin Önlenmesinde Hekim Tavrı”, “İşkence ve Kötü Muamelenin Etkili Araştırılması, Dokümantasyonu İçin Uluslararası Standartlar” başlıklı yazılar ve konuya ilişkin çeşitli uluslararası belgeler yer alıyor. “Tokyo Bildirgesi (WMA-1975)”, “Dünya

Tabipler Birliğinin İşkenceye Katılmayı Reddeden Hekimlerle İlgili Bildirgesi”, bu belgelerden bazıları.

Broşür, İzmir Tabip Odası, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi No:5 Alsancak-İzmir adresinden sağlanabilir.

mail9.gif (17469 bytes)                    buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)