İyi hekimliğe yanıt: İşkence

Önceki yıllarda yasal prosedür ve muayene protokollerine uygun bir biçimde tedavisini gerçekleştirdiği bazı hastalarının politik kimlikleri nedeniyle suçlanan, İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi ile Muayene ve Rapor Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda da TİHV İzmir Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarına gönüllü olarak katılan Dr. Zeki Uzun, muayenehanesinde tartaklanarak gözaltına alındı ve gözaltında tutulduğu 6 gün boyunca işkence gördü.

Uzun'un gözaltına alınması ve işkence görmesi, başta İzmir Tabip Odası olmak üzere, tüm tabip odaları ve meslektaşlarımızca tepkiyle karşılandı. İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner ve TİHV İzmir temsilcisi Veli Lök tarafından yapılan ortak açıklamada, "Hipokrat andına sadık kalarak, hastalara ayrımsız hizmet etme sözü vermiş hekimler ve hekimlik yargılanamaz" denildi. Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır da, Meclis Başkanlığı'na konuyla ilgili soru önergesi verdi.

 

İZMİR- İyi hekimlik yine gözaltındaydı, iyi hekimlik yine işkence gördü. İzmir Konak Doğumevi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi ile Muayene ve Rapor Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda da Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarına gönüllü olarak katılan Dr. Zeki Uzun, önceki yıllarda yasal prosedür ve muayene protokollerine uygun bir biçimde tedavisini gerçekleştirdiği bazı hastalarının politik kimlikleri nedeniyle suçlanarak gözaltına alındı ve gözaltında tutulduğu altı gün boyunca işkence gördü.

19 Ekim günü saat 16:30 sıralarında muayenehanesine baskın düzenleyen Terörle Mücedele Şubesi polislerince, hastalarının önünde zorla gözaltına alındı. Uzun, Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülürken, polis aracında sözlü hakaretlere, dayak ve kötü muameleye maruz bırakıldı. Uzun'un gözaltına alındığı günün akşamı, Uzun hakkında bilgi almak isteyen TTB ve İzmir Tabip Odası yöneticilerine bilgi verilmedi. Sorguda kaldığı süre içinde de yoğun işkencelere tabi tutulan Uzun, 25 Ekim tarihinde DGM'de yapılan duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

Uzun'un gözaltına alınması ve işkence görmesi başta İzmir Tabip Odası olmak üzere, tüm tabip odaları meslektaşlarımızca tepkiyle karşılandı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner ve TİHV İzmir Temsilcisi Veli Lök tarafından yapılan otak açıklamada, Uzun'a yönelik uygulamanın insani değerlere ve hekimlik onuruna saldırı olduğu vurgulandı. Açıklamada özetle şöyle denildi: "Yıllardır gerek etik ve bilimsel ilkelere, gerekse de yasalara tam bir uygunluk içinde hekimlik mesleğini sürdüren Dr.Uzun, Hipokrat andına sadık kalarak, bugünü değin muayene ve tedavi ettiği binlerce hastasına din, dil, ırk, politik görüş ayrımı yapmadan hizmet sunmuştur. Dr. Uzun, yıllardır İzmir'de çeşitli hastanelerde görev yapmış, geniş çevrelerce tanınan, hastaları tarafından sevilen, sayılan bir hekimdir. Muayenehane ve ikamet adresi yıllardır değişmemiştir. Buna karşın ifade için emniyete davet edilebilecekken, muayenehanesinde hastaları ve komşularının önünde zor kullanılarak onur kırıcı davranışlar ile gözaltına alma yoluna gidilmesi kabul edilemez bir uygulamadır.

Dr. Uzun'un gözaltına alınması sürecinde bizi çok rahatsız eden noktalardan biri de, muayenehanesindeki bilgisayarda bulunan hasta kayıtlarının alınması ile, meslek etiğinin en önemli ilkesi olan hekim-hasta arasındaki gizlilik kuralının çiğnenmesi, hasta haklarına tecavüz edilmesidir.

Ayrıca, henüz bir yargı kararı yokken, kimi basın organlarında baştan suçlu ilan edilmiş, daha sonra serbest bırakıldığı halde, tutuklandığı yolunda haber geçilerek kişilik haklarına saldırılmıştır.

Hipokrat andına sadık kalarak, hastalara ayrımsız hizmet sözü vermiş hekimler ve hekimlik yargılanamaz. Tıp Meslek Etiği ve yasalara bağlı olarak çalışan, hekimlik uygulamaları nedeniyle koğuşturma ve baskıya maruz kalan Dr. Uzun ve tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, her türlü desteği sunacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz. Tüm bu uygulamaların sorumlularının bir an önce saptanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz".

Konu, Meclis gündemine de geldi. Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından yazılı yanıtlanmak üzere Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Uzun'un işkenceye maruz kalıp kalmadığının, hasta haklarına riayetin kötü muamele sebebi olup olmadığının ve İzmir Tabip Odası ve TİHV İzmir Temsilciliği'nce yapılan basın açıklaması üzerine ne gibi bir işlem yapıldığının yanıtlanmasını istedi. (TD)

 

 

mail9.gif (17469 bytes)                    buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)