Mezarda emeklilik Anayasa Mahkemesi'nde

Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi'nin, TTB'nin de içinde bulunduğu Emek Platformu'nun Sosyal Güvenlik Reformu Yasası üzerine hazırladığı ve FP, ANAP ve DYP grup başkanlıklarına sunduğu rapora dayanarak açtığı davayı kabul etti.

Anayasa Mahkemesi davaya ilgili bir raportör görevlendirecek. Raportörün, yasanın iptali veya başvurunun reddi yönünde bildireceği görüşlerden sonra, mahkeme heyeti, Başkan Necdet Sezer'in belirleyeceği bir günde davayı esastan görüşecek.

ANKARA- Mezarda Emeklilik yasasına karşı verilen mücadele sürüyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin de içinde bulunduğu Emek Platformu'nun, Sosyal Güvenlik Reformu Yasası'na ilişkin hazırladığı raporu, FP; ANAP ve DYP Meclis Grup Başkanlıklarına sunmasının ardından Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açan Fazilet Partisi'nin talebi kabul edildi.

Anayasa Mahkemesi, görevlendireceği bir raportörün değerlendirmesinin ardından, Başkan Necdet Sezer'in belirleyeceği bir günde davayı esastan görüşecek.

Anayasa Mahkemesi, DYP'nin aynı konudaki başvurusunu ise, TBMM Başkanlığı'nın onayının bulunmadığı gerekçesiyle iade etti. Bu eksiklik giderildikten sonra dava dosyası yeniden Yüksek Mahkeme'ye sunulacak.

FP'nni başvurusunda, yasanın işsizlik sigortası ile ilgili bölümü hariç, tümünün Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi. FP, yasanın 33 maddesinin iptalinin yanısıra, sağlık yardımı ile ilgili beş madde hakkında da acilen yürütmenin durdurulmasını talep etti.

İptali istenen maddelerin başında, emeklilik yaşını kadınlarda 58, erkeklerde 60'a yükselten 6. madde geliyor. Başvuruda, sağlık yardımı ile öngörülen 120 gün prim şartı ve katkı bedellerinin Anayasa'ya açıkça aykırı olduğu belirtilerek, "Yasa, keyfi işten çıkarmaların hala yasal bir düzenlemeye kavuşturulmadığı, sigorta primlerinin zamanında ve tam olarak yatırılmasının sağlanamadığı bir ülkede, çalışanların hak ettiği sağlık yardımını almasını olanaksız hale getirecektir" denildi.

Anayasa Mahkemesi'ne yalnızca yasama meclislerindeki siyasi parti grupları, Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler ile son genel seçimlerde muteber oy sayısının en az yüzde onunu alan siyasi partiler, Yasama Meclis'lerinden birinin üye tam sayısının en az altıda biri tutarındaki üyeleri, kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren konularda Yüksek Hakimler kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve üniversiteler dava açabiliyor. (TD)

 

 

mail9.gif (17469 bytes)                    buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)