İstanbul olası bir depreme hazırlanıyor
İstanbul Tabip Odası'ndan valiliğe görüş

17 Ağustos depremi, afet planlarının gereklililiğini bir kez daha ortaya koydu. Marmara depreminin yaraları sarılamadan, bu kez deprem Düzce'yi vurdu. Türkiye'nin deprem kuşağında olması, zamanı belirsiz olmakla birlikte yeni depremlerin de kapıda olduğu anlamını taşıyor. İstanbul tabip Odası, İstanbul Valiliği'nce hazırlanan afet planında sağlıkla ilgili bölümü değerlendirerek, görüşlerini valiliğe sundu.

İSTANBUL- Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu bilgisi yeni değil. Ancak Marmara ve ardından da Düzce depremleri, afet planlarının aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul da, olası bir depreme hazırlanıyor.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Valiliği ile yaptığı görüşmeler sonucunda valiliğin hazırladığı afet planı içindeki acil sağlık hizmetleri bölümünü değerlendirerek, görüşlerini valiliğe sundu.

Valiliğin afet planının, İl Sağlık Müdürlüğü'nce hazırlanan rapora dayandırıldığı belirtilerek, bu rapor ışığında sağlık hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

İstanbul Tabip Odası, önerilerini şöyle sıraladı:

1.Sağlık çalışanlarına afet görev kartı verilmeli ve kendilerine görev tanımı yapılmış olmalıdır.

2. Görevlendirilecek kişilerin ve kurumların rolleri ayrıntılarıyla belirlenmeli ve ilgililer değişebilecek olasılıklara göre bilgilendirilmeli, bu konuda dönem dönem eğitilmeli ve bir ikaz-uyarı sistemi kurulmalıdır.

3. İstanbul İl Afet Planı yapılırken, diğer illerin destek planları da geliştirilmelidir.

4. Afetler için ayrı bir telsiz sistemi kurulmalı ayrıca şimdiden bir radyo kanalı kurulmalı ve gerektiğinde kullanılmak üzere topluma tanıtılmalıdır.

5. Ambulans ve ilkyardım servisleri tek bir merkezden yönetilmelidir.

6. Afet sırasında yaygın olarak ilkyardım istasyonları kurulmalı, yerleri şimdiden belirlenmeli, İstanbul'un bir çok yerinde tıbbi malzeme ve ilaç deposu oluşturulmalıdır.

7. Çok sayıda yaralı için yatak kapasitesini artırmak üzere seyyar hastaneler yanında yurt, halı saha, okul, dinlenme tesisleri ve otellerin kapasiteleri plana dahil edilmelidir.

8. Genel planın yanısıra hastaneler kendi afet planlarını hazırlamalı ve personelini eğitmelidir.

9. Temel sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için deprem testinden geçmiş sağlık ocakları belirlenmeli, seyyar laboratuvarların kurulması planlanmalıdır.

10. Ölülerin kimlik tespiti ve gömülmesi amacıyla morg kapasitesinin nasıl artırılacağı planlanmalı, gömülme yerleri önceden belirlenmelidir.

11. İl Afet planı katkıda bulunabilecek meslek kuruluşlarının önerileri ile zenginleştirilmelidir. (TD)

 

 

mail9.gif (17469 bytes)                    buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)