Bilgi

TTB-Mesleki Sağlık ve Güvenlik

Turkish Journal of Occupational Health and Safety (JOHS)


TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili denemeleri, makaleleri, araştırmaları, bilimsel yazıları, klinik ve paramedikal haberleri, çevirileri, duyuruları ve ilginç araştırma özetlerini yayınlar.

Dergi üç ayda bir, yılda dört sayı olarak çıkar. Yazı dili Türkçe’dir. Okuyucularının çeşitliliği nedeniyle yazarın Latince ve diğer yabancı dillerdeki kelimeleri olabildiğince az kullanması tercih edilir.

Bir yazının dergide yayınlanabilmesi için yazının, dergi ilgili kurullarında değerlendirilip uygun bulunması gereklidir. Yayın ve Danışma Kurulu, basit yazım hatalarını düzeltme, cümlelerin anlamlarını bozmadan daha anlaşılır kılacak değişiklikleri yapabilme hakkına sahiptir.