Mesleksel Gelişim  [Solunum Hastalıkları]
Ana Sayfa
İletişim İçin
Arama Yap
Oturum Aç

Başvuru Formu
Kurs Yönergesi
Protokol
Ders Programı
Genel
Sunum Formu
Değerlendirme Formu
Katılım Yazısı
Çağrı Yazısı
Program
Temel Bilgi
Genel
Tehlike Unsurları
Tehlikeli Maddeler
Solunum Hastalıkları
Ziyaretçiler: 274467
 
Türk Tabipleri Birliği
Ana Sayfa


Çalışanların sağlığı en başta temiz hava solunmasına bağlı olmasına karşın çoğunlukla, imalat yapılan bir iş ortamında solunum için tehlike oluşturabilecek çeşitli maddeler bulunur. Bu maddelerin yeterince tanınmaması, temizlenememesi ya da  yeterli bir koruma olmadan  bunlara maruz kalınması çalışanların sağlığı için zararlı olabilir.

Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlığı ve sonuçları açısından çok önemli olan mesleki solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile bunların önlenmesi çalışmaları işyeri hekimlerinin başta gelen görevleri arasındadır.

İşyeri hekimlerine, mesleki solunum  sistemi (akciğer) hastalıklarına yaklaşım ve işyerlerinde solunum tehlikelerine yönelik risk değerlendirmesi konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırmak amacıyla TTB ve Toraks Derneği tarafından hazırlanan “Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları Eğitimi” tamamlanmış ve sunumu başlamıştır.

Öncelikli olarak kaynaklı imalat, kimyasalların kullanıldığı ve her türlü tozun-partikülün  olduğu çalışma alanlarının işyerihekimlerini hedef alan eğitimimiz, bütün ileri eğitimler gibi üç aşamalı bir süreç olarak planlanmaktadır.
  1. Bu eğitime katılmak isteyen işyeri hekimleri Web sayfasına ulaşma koşulunu yerine getirerek “Uzaktan Eğitim” e katılacaklardır.
  2. “Uzaktan Eğitim”min koşullarını yerine getiren katılımcılar iki günlük “Yüzyüze” eğitime katılacaklardır,
  3. “Yüzyüze” eğitim sonrasında işyeri hekimlerinin sürekli katılabileceği internet üzerinden kurulacak grup ile somut sorunlar üzerinden dinamik bir etkileşim ve paylaşımın sağlayacaklardır.

Çalışanların sağlığına katkısı olması dileğiyle. 
Türk Tabipleri Birliği [ ]