Serdar Gürsoy’un üye kaydedilmemesi

209/2009
29.01.2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Serdar Gürsoy’un üye kaydedilmemesi hk.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı’na yazılan yazıda; Diyarbakır Tabip Odası’na 2582 sıra numarası ile kayıtlı olan Serdar Gürsoy’un Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yazısına göre diplomasının sahte olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.

Bu nedenle, daha önce İstanbul Tabip Odası üyesi iken naklen Kocaeli Tabip Odası’na, ardından da Diyarbakır Tabip Odası’na üye olan 27952478138 T.C. Kimlik nolu Serdar Gürsoy’un üye olarak kabul edilmemesini ve tabip odanız bölgesinde hekimlik faaliyeti yürüttüğünün öğrenilmesi halinde gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter