Yazı Boyutu

Haberler

'Kurum Ziyaretleri, Yeterlik Belgesi Düzenlenmesi' Çalıştayı

TTB-UDEK-UYEK tarafından 'Kurum Ziyaretleri, Yeterlik Belgesi Düzenlenmesi' Konulu Çalıştay 19 Nisan 2014 Cumartesi günü Ankara'da, TTB Merkez Konsey Yerleşkesinde, TTB-UDEK üyesi derneklerin ve yeterlik kurullarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

 

TTB-UDEK 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı

TTB-UDEK Genel Kurulu 21 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası Mavi Salon'da gerçekleştirilmiştir.

   

XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay'ı 7 Aralık 2013 tarihinde İstanbul'da, İstanbul Tabip Odası'nın işbirliği ve ev sahipliğinde düzenlendi.

   

5. Dermatoloji Eğitim Kurultayı

TTB-UDEK, 13. Kasım 2013 Çarşamba günü, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu tarafından Ankara'da düzenlenen 5. Dermatoloji Eğitim Kurultayı'nda temsil edildi.

   

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Üyeleri TTB-UDEK Çalışmalarını Geliştirmek Amacıyla TTB-UDEK Üyesi Derneklerin Temsilcileri İle Toplantı Yaptı…

21.9.2013 (14.00-15.30), TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

   

Sayfa 1 / 5