Yazı Boyutu

TTB-UDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı - 20 Aralık 2014

TTB UDEK 35. Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

   

'Kurum Ziyaretleri, Yeterlik Belgesi Düzenlenmesi' Çalıştayı

TTB-UDEK-UYEK tarafından 'Kurum Ziyaretleri, Yeterlik Belgesi Düzenlenmesi' Konulu Çalıştay 19 Nisan 2014 Cumartesi günü Ankara'da, TTB Merkez Konsey Yerleşkesinde, TTB-UDEK üyesi derneklerin ve yeterlik kurullarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

   

TTB-UDEK 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı

TTB-UDEK Genel Kurulu 21 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası Mavi Salon'da gerçekleştirilmiştir.

   

TTB-UDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı - 21 Aralık 2013

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 21 Aralık 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mavi Salon'da saat 10.00-15.00 arasında yapılacaktır.

   

XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay'ı 7 Aralık 2013 tarihinde İstanbul'da, İstanbul Tabip Odası'nın işbirliği ve ev sahipliğinde düzenlendi.

   

5. Dermatoloji Eğitim Kurultayı

TTB-UDEK, 13. Kasım 2013 Çarşamba günü, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu tarafından Ankara'da düzenlenen 5. Dermatoloji Eğitim Kurultayı'nda temsil edildi.

   
   
   
Move
-

Çalışma Grupları

Son Eklenen

Sunu için tıklayınız...  

Devamı...
TTB-UDEK GENEL KURULU

TTB-UDEK Genel Kurul toplantısı 8.12.2012 Cumartesi günü saat 14.00-17.00 arasında Ankara'da, TTB  Merkez Konsey Yerleşkesi'nde yapıldı.

Devamı...
Asistan ve genç uzman hekimler biraraya geldi

TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) ve Tabip Odası Asistan Komisyonu/Tabip Odası Üyesi Hekimler 14 Mayıs 2011 tarihinde TTB'de biraraya geldiler...

Devamı...
Move
-

UYEK

Son Eklenen

Çalışma Özet Raporu

Devamı...

9.11.2013, İstanbul Tabip Odası Toplantı Raporu

Devamı...

TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kurulu Toplantısı (3) 18.05.2013 (Saat: 13.30-15.00) TTB Merkez Konsey Yerleşkesi, Ankara

Devamı...
Move
-

BASIN AÇIKLAMALARI

Son Eklenen

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU'NUN TAM GÜN YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Sayın Başkan, TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kısa bir...

Devamı...

T.C. Sağlık Bakanlığına, TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu olarak, tarafınızca hazırlanan ve son zamanlarda yeniden gündemde yer alan "Tam Gün" çalışmaya dair yasa tasarısı üzerine ekte yer alan görüşlerimizi bilgilerinize...

Devamı...

BASIN AÇIKLAMASI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ TEHLİKEDE!  TTB-UDEK'in Eğitim Hastanelerine Şef ve Şef Yardımcılığı Atamalarıyla İlgili Görüşü Tıpta uzmanlık eğitimi sürecinin nitelikli olmasının, iyi hekimlik uygulamalarına...

Devamı...

BASINDA SAĞLIK

 

Duyurular

Haberler

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Bülten

e-bülten

ebulten

etik_klavuzlar

images

TTB-UDEK, tütün kontrolünde sağlık çalışanlarının "öncü" rollerinin farkında olarak, bu mücadelede dernekler arası eşgüdümü desteklemektedir.