• Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu

  Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Tıbbın Alternatifi Olmaz” başlıklı sempozyum, 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

 • Tıpta Uzmanlık Kurulu Değerlendirme Toplantısı

  Tıpta Uzmanlık Kurulu değerlendirme toplantısı 06 Mayıs 2016 Cuma günü yapıldı.

 • “Sürücü Belgesi Olur Raporu” Toplantısı

  Yeni mevzuat gereği yenilenen sürücü belgelerinin hukuken altyapısının tartışılacağı ve uzmanlık dalları arasında iş akış şemasının değerlendirileceği toplantı 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde gerçekleştirildi.

 • TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı

  Yeni Yasa Tasarısı nelere yol açar? Ne yapmalı? Öğrenciler, hekimler, öğretim üyeleri, ÖSYM hep birlikte tartışıyoruz.

 • "Tıbbın Alternatifi Olmaz" Sempozyumu

  "Tıbbın Alternatifi Olmaz: Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı" Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul`da yapılacak.

 • Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır.

  Sağlık Bakanlığı, Sağlık.Net Online ve e-Nabız konulu, 2016/6 sayılı bir Genelge yayınlayarak hastaların 1.1.2015 tarihinden bu yana tutulmuş sağlık bilgilerinin, bütün sağlık kuruluşları tarafından Bakanlığa gönderilmesini istedi.

 • Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı

  Çernobil Nükleer Faciası’nın 30. yıldönümü dolayısıyla 27 Nisan 2016 tarihinde TBMM’de basın toplantısı düzenlendi.

 • TTB, Letonya`da "Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi" konfrenasına katıldı.

  Letonya Tabip Birliği tarafından düzenlenen “Klinik Pratikte Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi” başlıklı konferans, 22-23 Nisan tarihlerinde Riga’da gerçekleştirildi. Konferansa TTB adına Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler katıldı.

 • ÖSYM`ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı

  TTB Merkez Konseyi, ÖSYM Başkanlığı`na 13 Aralık 2015 tarihinde yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2015- YDUS) ile ilgili yazı gönderdi.

 • Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Kurum Ziyareti

  Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Kurum Ziyareti 27 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirildi.