• Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Alanında Kurum Ziyareti

  Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Kurum Ziyareti

 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanlık Alanında Kurum Ziyareti

  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Kurum Ziyareti

 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği ve Türk Radyoloji Derneği temsilcileri “PET-BT” konusunu değerlendirdiler.

  Türk Tabipleri Birliği’nin daveti üzerine 21.03.2016 tarihinde Türkiye Nükleer Tıp Derneği ve Türk Radyoloji Derneği temsilcileri bir araya geldiler. Tıpta Uzmanlık Kurulu gündeminde yer alan “PET-BT” konusu başta birey ve toplum sağlığını önceleyen bir y

 • TTB Merkez Konseyi 14 Mart Tıp Haftası mesajı

  TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, 14 Mart Tıp Haftası mesajı

 • ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ

  Ankara`daki terör saldırısı ile ilgili Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi açıklaması

 • `Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı` sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı

  Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul`da düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” başlıklı sempozyumun sonuç bildirgesi açıklandı.

 • Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ilk kurum ziyaret programını gerçekleştirdi.

  Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ilk kurum ziyaret programını 25-26 Mart 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına gerçekleştirildi.

 • Türk Algoloji Derneği “Kurum Ziyaretleri” Değerlendirme Toplantısı

  Türk Algoloji Derneği, üniversite bilim dalları başkanları ve eğitim hastaneleri eğitim sorumluları katılımı ile “kurum ziyaretleri” programını değerlendirdi.

 • Acil servise başvuran hastalara müdahalede uzmanlık alanına göre yaş sınırı

  Acil servise getirilen ve akut appandisit tanısı alan 16,5 yaşında bir hastaya hangi uzmanlık alanının müdahale edeceği konusu değerlendirildi.

 • TTB UDEK Yürütme Kurulu 24 Şubat 2016 tarihinde toplandı.

  TTB UDEK Yürütme Kurulu bu dönemin 3. toplantısını 24 Şubat 2016 tarihinde Ankara`da TTB Merkez Konseyi Binasında yaptı.