“PET-BT” Konulu toplantı 21 Mart 2016 tarihinde yapıldı.

TTB UDEK ve TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu temsilcileri ile Türk Radyoloji Derneği ve Türkiye Nükleer Tıp Derneği temsilcileri “PET-BT” konusunu görüşmek, her iki Derneğin temsilcilerinin konuya dair kurumsal görüş ve yaklaşımlarını paylaşabilmek amacıyla 21 Mart 2016 tarihinde bir araya geldi.