Ankara Tabip Odası`nda XXIII. TUEK Düzenleme Kurulu 7.11.2017`de toplandı.