Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Genel Kurulu 03 Aralık 2016 Cumartesi günü yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun 37. (Seçimsiz) Genel Kurulu 03 Aralık 2016 Cumartesi günü aşağıdaki gündemle yapıldı.

Genel Kurul Tarihi : 03 Aralık 2016 (Cumartesi)

Genel Kurul Saati  : 10.00-15.00

Genel Kurul Yeri    : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yerleşkesi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA

TTB- UDEK Genel Kurulu Gündemi (03 Aralık 2016)

1-Açılış ve Divan Başkanlığının Seçimi

2-TTB-Merkez Konseyi Başkanının Konuşması

3-TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması

4-TTB-UDEK Yürütme Kurulunun 2015-2016 Dönemi Çalışma Raporunun Sunumu

5-TTB-UDEK Bilançosunun Sunumu

6-ATUB (UEMS) ile İlişkiler Hakkında Bilgilendirme

7-Yeni dernek üyelik başvuruları değerlendirilmesi 

8-Bazı karar önerilerinin sunumu ve oylanması

9-Dilek ve Temenniler