TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

TTB UDEK Yürütme Kurulu 07 Haziran 2016 tarihinde Ankara`da toplandı.