TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs 2016 tarihinde yapıldı.