Uzmanlık Derneklerinin Web Sitelerinin Sağlığın Geliştirilmesi Açısından Değerlendirilmesi kitabı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dönem VI öğrencilerinin sağlığın geliştirilmesi bakış açısını öğrendikleri ve içselleştirme deneyimi kazandıkları Halk Sağlığı Seçmeli Stajı sırasında hazırladıkları “Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Üyesi Uzmanlık Derneklerinin Web Sitelerinin Sağlığın Geliştirilmesi Açısından Değerlendirilmesi” isimli çalışma yayınlandı.