tok_logo.gif2012-2013 DÖNEM TÖK MYK ÜYELER
6 EKM 2012 TARHNDE ANKARA'DA GERÇEKLEEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇMLE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELER BELRLEND.

Manifesto

MANFESTOMUZ

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz...

Devam için tklaynz...

DOKU Say 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Say 2
DOKU SAYI2
DOKU Say 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde ylan iaretleri

Baldran zehiri yüzüünün içinde

Ve yannda kav tayan ben ;

Tekinsizim size göre

bret için yaklmas gereken..."

Metin ALTIOK

PDF Yazdr E-posta
Yazar Frat   

Mektubumuz var!

 

 

Sincan F Tipi Cezaevi'nde 5 ay akn süredir tutuklu bulunan tpve salk örencilerinden mektup var!

 

 “Of dedi fare. Dünya da günden güne daralyor, ilkin bir geniti ki korktum kotum ileri, uzakta sal sollu duvarlar. Görür görmez dünyalar benim oldu. Ama bu uzun duvarlar da bir çabuk birbirlerine yaklayor ki, en son odadaym ite, orada köede de kapan duruyor, gide gide kslacam kapana.”
“Kedi; sen de öyleyse yönünü deitir” dedi ve fareyi yedi.(Bir Savan Tasviri; F.Kafka)
Yukarda alntladmz insann içini ürperten hikaye, ülkemizde son yllarda bata KCK ile Kürtlere olmak üzere sol, sosyalist ve demokrat kesimlere yönelik yaplan siyasi operasyonlar ve tutuklamalarn zihniyetini ortaya koymaktadr. Demokratik siyaseti ve ifade özgürlüünü kstlayarak kendisi dndaki seslere yaama imkan tanmamak. Bu geçmite de böyleydi imdide böyledir. Geçmiin ve imdinin egemenleri farkl olsa da içtikleri su ayndr. 
Egemenler çok temel sorular sorarak kendilerini dayatma konusunda ilerlerler. “Kim? Nerede? Hangisi? Nasl?” Bu sorulara verilen yantlara göre de yapacaklar uygulamay seçerler. Egemen deerleri tersine çevirmek istiyorsak bizlerin de kendi sorularn sormas gerekir. Nietzche köle ahlakn; “Kim konuuyor?” sorusuyla çözmütür. Yaam snrlandran, yok eden ve itaat isteyen bir dil mi konuuyor, yoksa daha yaanlas ve özgür bir hayat yaratma gayesi olan bir dil mi?
12 Eylül Darbesiyle beraber ülkemizde uygulanmaya balanan neoliberal politikalar en son AKP iktidaryla yaamn her alannda çok hzl bir ekilde uyguland ve uygulanyor. Salk alannda da “Salkta Dönüüm Program” adyla “Aile Hekimlii” ile balayan süreç. “Tam Gün Yasas” , “Kontenjanlarn Artrm” , “ Performans Sistemi” , “Sigorta Sistemi ve en son “Kamu Hastaneleri Birlii” ile devam etmitir. Nihai aamada hastalar müterilemi, salk çalanlar güvencesizletirilerek puan peinde koan birer mario konumuna düürülmü ve hastaneler ise irketlemitir. Bütün bunlarn hepsi geçmiteki salk sisteminin hali ortaya çkarlarak, orayla kyas yaplarak uyguland. Salk hizmeti alan hastalar ve bu hizmeti sunan salk çalanlar, tpk siyasal alanda yaananlarda olduu gibi hikayedeki farenin içinde bulunduu durumdadrlar. Öyleyse kar amac gütmeyen, parasz toplumcu bir salk anlay mümkün müdür? Salk çalanlarnn güvenceli çalabildii, emeklerinin karln alabildii ve nitelikli bir salk hizmeti sunduu bir anlay mümkün müdür? Kampüse kstrlm salk eitimini, snrlarnn dna çkaran bir eitim anlay mümkün müdür? Bütün bu sorularn ardndan sorumuz da pei sra geliyor; bunlar söylerken sorarken konuan kim?
Bizler ülkemizde ve dünyada yaanan sorunlar kendilerine dert edinen bunlarn anlalabilmesine dair tartmalar yürüten, daha yaanlas ve özgür bir hayat tahayyülleri olan bireyleriz. Bu açdan salk alannda neoliberal politikalarn bu kadar fütursuzca uyguland ve geleceimizin ipotek altna alnmaya çalld böylesi bir dönemde yaanlanlarn ne olduunu anlamaya ve tartmaya çalmak, salk algs üzerine taramalar, anketler yapmak ve düzenlenen mitinglere katlmak demokrasinin olduu yerlerde gayet doaldr. Belki kedinin ve kapann ne olduunu tam olarak bilemesek de her ikisinin bizlere ykm getireceini gayet iyi görebiliyoruz. Öte yandan ülkemizin bir tarafnda yllardr yaanan çatmal süreçten kaynakl her gün ölümler yaanrken ve bir halkn dili, kültürü ve tarihi yk saylrken bar savunmak ve bar ikliminin hakim klnmasna da çaba göstermeyi de insan olmamzn bir gerei olarak bildik.
Sevgili Dostlar! 6 Haziran sabahndan bu yana maruz kaldmz “Herne Pe” demokrasisinin bu hukuk garabetini gözler önüne sermek için, sizleri 5 Aralk günü görülecek davamza , Ankara Adliyesine davet ediyoruz…
imdiden sizleri teslim ve satn alnamayan duygu ve düüncelerle selamlyor ve sevgilerimizi yolluyoruz…
TUTUKLU SALIK ÖRENCLER(20/11/2012)

 

Bir mektup daha.. Mahkeme gününden haberdar olan arkadalarmz en sonunda hepimizi davet ediyor olsalar bile aslnda hala niye orda tutulduklarna anlam veremediklerini anlatmlardr ama buyrun sizde okuyun...
“Of dedi fare. Dünya da günden güne daralyor, ilkin bir geniti ki korktum kotum ileri, uzakta sal sollu duvarlar.  Görür görmez dünyalar benim oldu. Ama bu uzun duvarlar da bir çabuk birbirlerine yaklayor ki, en son odadaym ite, orada köede de kapan duruyor, gide gide kslacam kapana.”
“Kedi; sen de öyleyse yönünü deitir” dedi ve fareyi yedi.(Bir Savan Tasviri; F.Kafka)
Yukarda alntladmz insann içini ürperten hikaye, ülkemizde son yllarda bata KCK ile Kürtlere olmak üzere sol, sosyalist ve demokrat kesimlere yönelik yaplan siyasi operasyonlar ve tutuklamalarn zihniyetini ortaya koymaktadr. Demokratik siyaseti ve ifade özgürlüünü kstlayarak kendisi dndaki seslere yaama imkan tanmamak. Bu geçmite de böyleydi imdide böyledir. Geçmiin ve imdinin egemenleri farkl olsa da içtikleri su ayndr.  
Egemenler çok temel sorular sorarak kendilerini dayatma konusunda ilerlerler. “Kim? Nerede? Hangisi? Nasl?” Bu sorulara verilen yantlara göre de yapacaklar uygulamay seçerler. Egemen deerleri tersine çevirmek istiyorsak bizlerin de kendi sorularn sormas gerekir. Nietzche köle ahlakn; “Kim konuuyor?” sorusuyla çözmütür. Yaam snrlandran, yok eden ve itaat isteyen bir dil mi konuuyor, yoksa daha yaanlas ve özgür bir hayat yaratma gayesi olan bir dil mi?
12 Eylül Darbesiyle beraber ülkemizde uygulanmaya balanan neoliberal politikalar en son AKP iktidaryla yaamn her alannda çok hzl bir ekilde uyguland ve uygulanyor. Salk alannda da “Salkta Dönüüm Program” adyla “Aile Hekimlii” ile balayan süreç. “Tam Gün Yasas” , “Kontenjanlarn Artrm” , “ Performans Sistemi” , “Sigorta Sistemi ve en son “Kamu Hastaneleri Birlii” ile devam etmitir. Nihai aamada hastalar müterilemi, salk çalanlar güvencesizletirilerek puan peinde koan birer mario konumuna düürülmü ve hastaneler ise irketlemitir. Bütün bunlarn hepsi geçmiteki salk sisteminin hali ortaya çkarlarak, orayla kyas yaplarak uyguland. Salk hizmeti alan hastalar ve bu hizmeti sunan salk çalanlar, tpk siyasal alanda yaananlarda olduu gibi hikayedeki farenin içinde bulunduu durumdadrlar. Öyleyse kar amac gütmeyen, parasz toplumcu bir salk anlay mümkün müdür? Salk çalanlarnn güvenceli çalabildii, emeklerinin karln alabildii ve nitelikli bir salk hizmeti sunduu bir anlay mümkün müdür? Kampüse kstrlm salk eitimini, snrlarnn dna çkaran bir eitim anlay mümkün müdür? Bütün bu sorularn ardndan sorumuz da pei sra geliyor; bunlar söylerken sorarken konuan kim?
Bizler ülkemizde ve dünyada yaanan sorunlar kendilerine dert edinen bunlarn anlalabilmesine dair tartmalar yürüten, daha yaanlas ve özgür bir hayat tahayyülleri olan bireyleriz. Bu açdan salk alannda neoliberal politikalarn bu kadar fütursuzca uyguland ve geleceimizin ipotek altna alnmaya çalld böylesi bir dönemde yaanlanlarn ne olduunu anlamaya ve tartmaya çalmak, salk algs üzerine taramalar, anketler yapmak ve düzenlenen mitinglere katlmak demokrasinin olduu yerlerde gayet doaldr. Belki kedinin ve kapann ne olduunu tam olarak bilemesek de her ikisinin bizlere ykm getireceini gayet iyi görebiliyoruz. Öte yandan ülkemizin bir tarafnda yllardr yaanan çatmal süreçten kaynakl her gün ölümler yaanrken ve bir halkn dili, kültürü ve tarihi yk saylrken bar savunmak ve bar ikliminin hakim klnmasna da çaba göstermeyi de insan olmamzn bir gerei olarak bildik.
Sevgili Dostlar! 6 Haziran sabahndan bu yana maruz kaldmz “Herne Pe” demokrasisinin bu hukuk garabetini gözler önüne sermek için, sizleri 5 Aralk günü görülecek davamza , Ankara Adliyesine davet ediyoruz…
imdiden sizleri teslim ve satn alnamayan duygu ve düüncelerle selamlyor ve sevgilerimizi yolluyoruz…
TUTUKLU SALIK ÖRENCLER(20/11/2012)

 

 
< nceki   Sonraki >