tok_logo.gif2012-2013 DÖNEM TÖK MYK ÜYELER
6 EKM 2012 TARHNDE ANKARA'DA GERÇEKLEEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇMLE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELER BELRLEND.

Manifesto

MANFESTOMUZ

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz...

Devam için tklaynz...

DOKU Say 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Say 2
DOKU SAYI2
DOKU Say 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde ylan iaretleri

Baldran zehiri yüzüünün içinde

Ve yannda kav tayan ben ;

Tekinsizim size göre

bret için yaklmas gereken..."

Metin ALTIOK

5 PDF Yazdr E-posta
Yazar Frat   

Hiç bir bask bu mücadeleyi engelleyemeyecektir.

  TÖK VE SES Örenci Komisyonu Tutuklu Tp Örencileri ile ilgili yapt açklamada örencilerin toplumcu salk anlay mücadelesi yürüttükleri için tutuklandklar gerçeini vurgulad.

''Bizler tp/salk örencileri olarak gelecekte birer emekçileri olacamz salk ortamnn toplumsal üretim ve iktidar ilikilerinden bamsz deerlendirilemeyecei gerçeiyle çktk yola..'' Devamn oku... 

 

 

Bizler tp/salk örencileri olarak gelecekte birer emekçileri olacamz salk ortamnn toplumsal üretim ve iktidar ilikilerinden bamsz deerlendirilemeyecei gerçeiyle çktk yola. Saln metalatrlp kapitalist üretim-tüketim sarmalna alnd ve bu yaklamn kesin doruymu gibi tartld bir ortamda geleceimize dair söz söyleyebilmek ve bize dayatlan bu yanlsamay reddetmek üzere yürüttük tartmalarmz. Hekim merkezli, piyasac, cinsiyetçi ve uzmanlama odakl salk eitimini redderek kolektif, kampüse hapsedilmemi toplumla iç içe ve toplum sorunlarna yönelik bir eitim anlayn savunduk ve bu amaçla da Ankara’nn çeitli mahallerinde taramalar gerçekletirdik. Salk hizmetinin bir parças olan insanlarmz müteri gözüyle deil salk alannn bir öznesi olarak gördüümüz için örenmeye çaltk düüncelerini. Eit, parasz, ulalabilir, anadilinde ve evrensel nitelikte bir salk/salk hizmeti için yürüdük sokaklarda…


Kendisini özgür klamam bir toplumun salkl olabilme ihtimalinden bahsedilemeyecei gibi fiziksel ve ruhsal salk sorunlarn çözmü toplumlar özgürleme imkânnn elinde olduunun farkna varacaktr. Tarihsel olarak bütün baskc rejimlerin yapt gibi AKP iktidar da toplumsal rza üretimini gerçekletirebilmek amacyla salk hizmeti üzerinden büyük bo laflar ederek toplumu kendisine baml klmtr. Bu bamllk ilikisine çomak sokup gerçekleri tarttrmakt amacmz. Salkl olabilmek iaryla toplumsal özgürlük araymz bütün baskc iktidarlar olduu gibi AKP iktidarn da rahatsz etti. Bu rahatszln sonucu olarak darbe döneminden kalma yasalara göre bile suç atfedilemeyecek salk çalmalar illegalize edilmeye çalld ve 13 arkadamz eitim haklar ellerinden alnarak tutukland.


Aslnda 13 arkadamz nezdinde tutsak edilmeye çallan toplumcu salk anlay mücadelesidir, toplumlarn özgürlük arayna engel olmaktr. Hiç bir bask bu mücadeleyi engelleyemeyecektir.

 
< nceki   Sonraki >