tok_logo.gif2012-2013 DÖNEM TÖK MYK ÜYELER
6 EKM 2012 TARHNDE ANKARA'DA GERÇEKLEEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇMLE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELER BELRLEND.

Manifesto

MANFESTOMUZ

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz...

Devam için tklaynz...

DOKU Say 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Say 2
DOKU SAYI2
DOKU Say 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde ylan iaretleri

Baldran zehiri yüzüünün içinde

Ve yannda kav tayan ben ;

Tekinsizim size göre

bret için yaklmas gereken..."

Metin ALTIOK

nsanlar Savalarda lsn Diye Hekimlik Yapmyoruz! PDF Yazdr E-posta
Yazar eser   

 nsanlar Savalarda Ölsün Diye Hekimlik Yapmyoruz!

Biz hekimiz.

imiz yaatmaktr. nsanlar hastalanmasn diye urarz. Bebeklerin gelimesini adm adm izleriz, alar zamannda yaplsn diye en ücra yerlere kadar gideriz.

Kimi zaman hasta bir bebein yan banda sabahlar, iyileme belirtisi görebilmek için gözlerinin içine bakarz.

Bazen bir çocuk getirirler, ar hastadr, anas babas kendinden geçmi haldedir, hayata tutunsun diye çrpnrz.

Bazen bir oul kalp krizi geçiren babasn getirir bize, gözlerindeki korkuyu görürüz, yaatmaya çalrz.

Bazen bir kadn felç geçiren annesini getirir, yürütmeye, konuturmaya, güldürmeye çalrz.

Bazen bir içi getirirler, metrelerce yüksekteki iskeleden dümütür, yaatmaya çalrz.

Bazen bir asker getirirler, mayna basmtr, kopan bacan kurtarmaya, kör olan gözünü gördürmeye çalrz.

Tüm bunlar yaam için, kaliteli yaam için yaparz. Karmzdaki insann dini, mezhebi, rk, siyasi görüü bizim için fark etmez, biz yaatmak için varz.

Bunca emek verdiimiz insanlarn savalarda, çatmalarda can vermesine, sakat kalmasna gönlümüz raz gelmez, kabul etmeyiz. Çünkü biliriz: SAVA EN ÖNEML SALIK SORUNUDUR!

Ülkemizi savaa sürükleyen, komulara saldrmak için tezkere çkaranlar, bilin ki bu ülke insannn sizin sürüklediiniz kirli savalarda çocuklarn, gençlerini ölüme göndermeye niyeti yoktur, yoksul halk çocuklarn ölüme götürecek oyunlara karn toktur, verecek cevab da çoktur

Active Image

 
Sonraki >