tok_logo.gif2012-2013 DÖNEM TÖK MYK ÜYELER
6 EKM 2012 TARHNDE ANKARA'DA GERÇEKLEEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇMLE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELER BELRLEND.

Manifesto

MANFESTOMUZ

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz...

Devam için tklaynz...

DOKU Say 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Say 2
DOKU SAYI2
DOKU Say 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde ylan iaretleri

Baldran zehiri yüzüünün içinde

Ve yannda kav tayan ben ;

Tekinsizim size göre

bret için yaklmas gereken..."

Metin ALTIOK

1 PDF Yazdr E-posta
Yazar eser   

6 EKM GENEL YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI

1-      TÖK örgütlenmesi : Bu dönem önümüzde salk mücadelesi için durmakta olan 3 güncel konu vardr .bunlar ;

a.       Salk hakk mücadelesi

b.      Salkta iddet

c.       Tutuklu salk örenciler ve bar mücadelesidir.

Bu mücadele alanlarnda en etkin ve geni katlm salamak için yerel TÖK’ler kendi öznelinde yeni etkinlikler ve programlar planlamal ayrca TÖK’ün önümüzde duran gidiatn deitirmelidir.

Ayn zamanda merkezi eylemliliklerde önümüzdeki süreçte TÖK’ün kendi varln devam ettirebilme ve kendisini kurumsallatrp var edebilmesine katk sunacak tarzda olacaktr.

TÖK’ün önümüzdeki dönem hedef kitlesi tüm salk örencileri olacak, onlara hitap için gerekli programlar koyacak ve mücadelesini her daim ortaya koyacaktr. Saldrlar bizi marjinalletiriyorsa ilkelerimizden taviz vermeden örgütlenme sorununu tartp bunun gerekli admlar atma karar altna alnmtr.

2-      ntörn çalmamz:  2. Ulusal ntörn Kurultay’na ihtiyaç olmas sebebiyle Mihriban Yldrm (KTÜ) ,Utkan Tunca (Denizli) belirlenen isimlerdir. Kurultaya destek vermek isteyen yerellerin bir an önce merkeze isim bildirmeleri gereklidir. Ayrca mail grubunda paylalm intörn bildirisinin datm tüm yerellerde planlanmaldr.

 

3-      6 Kasm YÖK miting:  9 Kasm’da yaplacak Ankara’daki YÖK eylemine yerellerin de gelmesi kararlatrlmtr. Ancak 6 Kasm haftas boyunca YÖK ve uygulamalarn yerellerde afie etmek, YÖK’te yaplan yasa tasars için etkin bir çalma örmek ve eer yerellerde bir miting olursa orada da mevzilenmek gerekli görülmütür.

4-      Yayn komisyonu: geçtiimiz Mart ay için toplanan yazlar TTB Merkez Konsey’e gönderilmi. Yazlarn onay, bask gibi sorunlarn halledilmesi için gerekli tüm ilemler yaplmtr. Yeni dönem yayn için belirlenecek konular mail ana ulatrlacaktr. Yerellerin yayn için biraz daha çok inisiyatif almalar bu dönemde de karar altna alnmtr.

5-      nternet sitesi: internet sitesi ile ilgili görev alan arkadalar;

brahim Soylu (Aydn-TÖK)

Ozan Güner (KTÜ-TÖK)

Ayn zamanda yerellerde bu konuyla ilgili deneyimli arkadalar varsa buraya destek verebilir.

6-      Çalma rapor ve üye listelerini GYK’ya getirmeyen yerellerin mail anda bunlar paylamalar kararlatrlmtr. Ayrca bundan sonraki tüm eylem ve etkinliklerimiz sosyal medya ve gerekli yayn organlarnda yer almal; TÖK, meru hale getirmelidir.

7-      Yeni dönem TÖK MYK üyeleri;

Özge Aydn Hacettepe-TÖK

Emre Tunç Ankara-TÖK

Umut Sercan Eser KTÜ -TÖK

Ceren lgar Ege-TÖK

Fidel Yavuzylmaz Eskiehir-TÖK

Frat Ekici Cerrahpaa-TÖK isimlerdir.

7.MYK üyesi’nin bölgeden seçilmesinin bir ihtiyaç olduu ortaya konmu ve buradan seçilecek bir MYK üyesi bu listeye eklenecektir. Buradaki seçimler bölgenin özgün koullarna göre yaplandrlacak ve merkeze en çok destek verebilecek olan adayn olmas salanacaktr. Buradan belirlenecek isimin de biran önce bildirilmesi gereklidir.

 

 

 

6 Ekim tarihinde 120 gündür tutuklu örenci arkadalarmz için bir eylem yaptk. Eylemde arkadalarmzn özgür braklmasn talep ettik. Bu genel kurulumuzu tutuklu salk örencilerine ithafen yapmay karar altna aldk. Hepsine buradan selam olsun diyoruz.

 

 

Hepimize çalmalarmzda kolay gelsin…

TTB-TÖK GENEL KURULU

 

 
Sonraki >