tok_logo.gif2012-2013 DÖNEMİ TÖK MYK ÜYELERİ
6 EKİM 2012 TARİHİNDE ANKARA'DA GERÇEKLEŞEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇİMLE MERKEZİ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELERİ BELİRLENDİ.

Manifesto

MANİFESTOMUZ

Çağrımızdır; insana dair, hayata dair kaygıları olanların, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun eğmeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluğu olabilmek için tüm arkadaşlara duyurduğumuz...

Devamı için tıklayınız...

DOKU Sayı 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Sayı 2
DOKU SAYI2
DOKU Sayı 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde yılan işaretleri

Baldıran zehiri yüzüğünün içinde

Ve yanında kav taşıyan ben ;

Tekinsizim size göre

İbret için yakılması gereken..."

Metin ALTIOK

1 PDF Yazdır E-posta
Yazar eser   

6 EKİM GENEL YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI

1-      TÖK örgütlenmesi : Bu dönem önümüzde sağlık mücadelesi için durmakta olan 3 güncel konu vardır .bunlar ;

a.       Sağlık hakkı mücadelesi

b.      Sağlıkta şiddet

c.       Tutuklu sağlık öğrenciler ve barış mücadelesidir.

Bu mücadele alanlarında en etkin ve geniş katılımı sağlamak için yerel TÖK’ler kendi öznelinde yeni etkinlikler ve programlar planlamalı ayrıca TÖK’ün önümüzde duran gidişatını değiştirmelidir.

Aynı zamanda merkezi eylemliliklerde önümüzdeki süreçte TÖK’ün kendi varlığını devam ettirebilme ve kendisini kurumsallaştırıp var edebilmesine katkı sunacak tarzda olacaktır.

TÖK’ün önümüzdeki dönem hedef kitlesi tüm sağlık öğrencileri olacak, onlara hitap için gerekli programlar koyacak ve mücadelesini her daim ortaya koyacaktır. Saldırılar bizi marjinalleştiriyorsa ilkelerimizden taviz vermeden örgütlenme sorununu tartışıp bunun gerekli adımları atma karar altına alınmıştır.

2-      İntörn çalışmamız:  2. Ulusal İntörn Kurultayı’na ihtiyaç olması sebebiyle Mihriban Yıldırım (KTÜ) ,Utkan Tunca (Denizli) belirlenen isimlerdir. Kurultaya destek vermek isteyen yerellerin bir an önce merkeze isim bildirmeleri gereklidir. Ayrıca mail grubunda paylaşılmış intörn bildirisinin dağıtımı tüm yerellerde planlanmalıdır.

 

3-      6 Kasım YÖK miting:  9 Kasım’da yapılacak Ankara’daki YÖK eylemine yerellerin de gelmesi kararlaştırılmıştır. Ancak 6 Kasım haftası boyunca YÖK ve uygulamalarını yerellerde afişe etmek, YÖK’te yapılan yasa tasarısı için etkin bir çalışma örmek ve eğer yerellerde bir miting olursa orada da mevzilenmek gerekli görülmüştür.

4-      Yayın komisyonu: geçtiğimiz Mart ayı için toplanan yazılar TTB Merkez Konsey’e gönderilmiş. Yazıların onayı, baskı gibi sorunların halledilmesi için gerekli tüm işlemler yapılmıştır. Yeni dönem yayını için belirlenecek konular mail ağına ulaştırılacaktır. Yerellerin yayın için biraz daha çok inisiyatif almaları bu dönemde de karar altına alınmıştır.

5-      İnternet sitesi: internet sitesi ile ilgili görev alan arkadaşlar;

İbrahim Soylu (Aydın-TÖK)

Ozan Güner (KTÜ-TÖK)

Aynı zamanda yerellerde bu konuyla ilgili deneyimli arkadaşlar varsa buraya destek verebilir.

6-      Çalışma rapor ve üye listelerini GYK’ya getirmeyen yerellerin mail ağında bunları paylaşmaları kararlaştırılmıştır. Ayrıca bundan sonraki tüm eylem ve etkinliklerimiz sosyal medya ve gerekli yayın organlarında yer almalı; TÖK, meşru hale getirmelidir.

7-      Yeni dönem TÖK MYK üyeleri;

Özge Aydın Hacettepe-TÖK

Emre Tunç Ankara-TÖK

Umut Sercan Eser KTÜ -TÖK

Ceren İlgar Ege-TÖK

Fidel Yavuzyılmaz Eskişehir-TÖK

Fırat Ekici Cerrahpaşa-TÖK isimlerdir.

7.MYK üyesi’nin bölgeden seçilmesinin bir ihtiyaç olduğu ortaya konmuş ve buradan seçilecek bir MYK üyesi bu listeye eklenecektir. Buradaki seçimler bölgenin özgün koşullarına göre yapılandırılacak ve merkeze en çok destek verebilecek olan adayın olması sağlanacaktır. Buradan belirlenecek isimin de biran önce bildirilmesi gereklidir.

 

 

 

6 Ekim tarihinde 120 gündür tutuklu öğrenci arkadaşlarımız için bir eylem yaptık. Eylemde arkadaşlarımızın özgür bırakılmasını talep ettik. Bu genel kurulumuzu tutuklu sağlık öğrencilerine ithafen yapmayı karar altına aldık. Hepsine buradan selam olsun diyoruz.

 

 

Hepimize çalışmalarımızda kolay gelsin…

TTB-TÖK GENEL KURULU

 

 
Sonraki >