tok_logo.gif2012-2013 DÖNEM TÖK MYK ÜYELER
6 EKM 2012 TARHNDE ANKARA'DA GERÇEKLEEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇMLE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELER BELRLEND.

Manifesto

MANFESTOMUZ

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz...

Devam için tklaynz...

DOKU Say 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Say 2
DOKU SAYI2
DOKU Say 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde ylan iaretleri

Baldran zehiri yüzüünün içinde

Ve yannda kav tayan ben ;

Tekinsizim size göre

bret için yaklmas gereken..."

Metin ALTIOK

9 PDF Yazdr E-posta
Yazar eser   
kahvalt.jpg

 

KTÜ-TÖK tanma kahvaltsnda bulutu.

 

Tp fakültesi örencileri Türk Tabipleri Birlii Karadeniz Teknik Üniversitesi Tp Örencileri Kolu’nun (TTB-KTÜ-TÖK) düzenledii tanma kahvaltsnda bulutu.

Hazrlk ve 1.snf örencilerinin çounluu oluturduu etkinlikte artrlan kontenjanlar sonucu hazrlkta kalma orannn artt, snflarn çok kalabalk olduu sorunlar tartld.  Ayrca hekim açn kapatmak için artrld ileri sürülen kontenjanlarn aslnda salkta dönüüme hizmet ettii ve hekimlerin de artk gelecek kaygs yaayacak olmalar tartmalarn ana konularyd. Salkta dönüüme kar, tp fakültesi örencileri fakültelerinde süregelen çalmalar ile ilgili aktarm yaptktan sonra neler yapabilecekleri hakknda konutular. Yapacaklar çalmalarda yeniden bir araya gelmek üzere kahvalt sona erdi.

 
< nceki   Sonraki >