tok_logo.gif2012-2013 DÖNEM TÖK MYK ÜYELER
6 EKM 2012 TARHNDE ANKARA'DA GERÇEKLEEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇMLE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELER BELRLEND.

Manifesto

MANFESTOMUZ

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz...

Devam için tklaynz...

DOKU Say 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Say 2
DOKU SAYI2
DOKU Say 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde ylan iaretleri

Baldran zehiri yüzüünün içinde

Ve yannda kav tayan ben ;

Tekinsizim size göre

bret için yaklmas gereken..."

Metin ALTIOK

7 PDF Yazdr E-posta
Fla Haberler -
Yazar Administrator   

  

Active Image

   Salk Hakk Mücadelesi 120 Gündür    Demir Parmaklklar Arkasnda!

  

 

6 Haziran’da 6 ilde yaplan operasyonla aralarnda tp fakültesi, di hekimlii fakültesi, salk bilimleri fakültesi örencilerinin ve doktorlarn bulunduu 47 kii gözaltna alnd. 2 günlük gözalt sürecinin ardndan mahkemeye sevkedilenlerden Ahmet Demirel, Zülküf Akelma, Ahmet Karer Yurtda, Birhat imek, Fatih Sultan Altn, Mehmet Aydn, Özgür Mert Bakan ,Perian Akar, Recep Kar, Tuncay Gökçen, Mustafa Karakurt, Musatafa Akn ve Mehmet Budak tutuklu yarglanmak üzere Sincan cezaevine gönderildi.                                                         

           

           Arkadalarmz, dosyadaki gizlilik karar sebebiyle ne ile suçlandklarn dahi bilmeden 120 gündür eitim haklarndan mahrum braklyorlar. Bakan yaknlarnn yatay geçi yapmas için içeri kameralarn sokulmad, notlar tutulmayan toplantlar sonucu sonradan deitirilebilen yönetmelikler, arkadalarmzn snava girmesinin önünde ciddi bir  engel tekil ediyor.  Bu da bize yönetmeliklerin üniversiteye dereceyle girmi emekçi çocuklar için deil, sadece yatay geçi yapmak isteyen bakan yaknlar için -üstelik gayri hukuki bir ekilde- deitirilebileceini gösteriyor.

            Arkadalarmz özel alan dediimiz ev,  kahve sohbeti, okul bahçesinde yürüyüleri vb. yaamn her alannda teknik takibe maruz braklm, üniversitedeki kulüp odalar dinlenerek üniversitenin özerklik ilkesi ayaklar altna alnmtr. Ulalan bilgiler sonucuda savclk sorgusunda sorulan sorular soruturmann içeriinin anlalmas için önemlidir. “ Çok Ses Tek Yürek mitingine neden katldnz? Hükümetin salk alannda yakalam olduu ivmeden rahatsz msnz? Ankara’da neden Salk Taramas yaptnz? Halk Sal Topluluu (HASAT) nedir?” sorular asl yarglanann halkn sal konusunda sorumluluk sahibi örencilerin yannda , salk hakk mücadelesi  ve TÖK  olduunu gösteriyor.  Hacettepe Üniversitesi’nin  3. snfnda alnan “Halk Sal Komitesi” de “Halk Sal Komitesi nedir? “Neden hepiniz Halk Sal Komitesi’nden bahsediyorsunuz?” sorusuyla kriminalize edilerek bu suç ve delil üretme mekanizmasndan nasibini alyor .

            Ülkemizde yllardr süregelen ve hatta bugünlerde snrlar ötesine de uzanan sava dili yaammzn her alanna girmiken ,biz Tp Örenci Komisyonu olarak daha barçl daha eit ve daha özgür bir dünya kurma mücadelemizde, cezaevindeki arkadalarmzn desteine ihtiyaç duyuyoruz.  Bu mücadelemizde yanmzda olmalar ve bir an önce eitim hayatlarna geri dönebilmeleri için yarn saat 13.30 da Adalet Bakanl önünde basn açklamas yaplacaktr. Basn açklamasna beyaz önlüklerimizle katlacaz.

                                                                                                                      TÖK-TTB

                                                                                                                          SES

 
< nceki   Sonraki >