tok_logo.gif2012-2013 DÖNEM TÖK MYK ÜYELER
6 EKM 2012 TARHNDE ANKARA'DA GERÇEKLEEN GENEL KURULDA YAPILAN SEÇMLE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) ÜYELER BELRLEND.

Manifesto

MANFESTOMUZ

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz...

Devam için tklaynz...

DOKU Say 3
1.gif
DOKU SAYI 3
DOKU Say 2
DOKU SAYI2
DOKU Say 1
1.gif
DOKU SAYI 1

TTB.org Haberleri

"Heybesinde ylan iaretleri

Baldran zehiri yüzüünün içinde

Ve yannda kav tayan ben ;

Tekinsizim size göre

bret için yaklmas gereken..."

Metin ALTIOK

MANFESTO-TK PDF Yazdr E-posta
Yazar Web master   

 TIP ÖRENC KOLU

Topluluktur; bir arada olmann yarataca gücün farkndadr,

Yaamaktr; tp örencilerini kütüphane, derslikler ve kafeler arasna skp kalmaktan kurtarp yaama dahil edecektir,

Duyarldr; salk ve eitimle ilgili sorunlardan balayarak insanla ilgili her soruna çözüm üretmek ister,

Deitirir; saduyuyu, hogörüyü ve farkndal temel alp örenci sorunlarndan hareketle toplumsal sorunlara dek duyarllk gösterip deiim ve geliimi salamaya çalr,

Direnitir; sadece yönetilmeyip karar mekanizmalarnda yer almak isteyen örencilerin balatt,

Muhaliftir; üniversitelerin gerçek sahiplerinin örenciler olduunu bilir, örencinin kendi sözünü söyleyebilecei bir üniversite yaratmak için çalr,

Eitliktir; saln ve eitimin insan hakk olduunu ve herkese ücretsiz verilmesi gerektiini bilir,

Kardeliktir; dil,din mezhep, rk, renk ve cinsiyet ayrmclna kardr, farkllklarn zenginlik olaca toplumu yaratmak için çalr,

Barçdr; insanlarn para uruna katledilmesine kar çkar,

Çok yönlüdür; sanata, kültüre, bilime olan tavr kapsaycdr,

Gerçekçidir: imkânszdan vazgeçmez

Orkestradr; her biri kendine özgü, ayr ayr deerli düünce enstrümanlarnn hep birlikte melodi yaratt

Umutludur; güneli güzel günlerin geleceini bilir,

Mutluluktur; insanlar sever, yaamay sever, daha güzel bir gelecek yaratmak için mücadele eder ve bunun hakl gururunu yaar,

Çarmzdr; insana dair, hayata dair kayglar olanlarn, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun emeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluu olabilmek için tüm arkadalara duyurduumuz

 
< nceki   Sonraki >