Künye / Editorial Team

  • Yazdır

Editör
Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr., Kocaeli

Yardımcı Editör
Cavit Işık Yavuz, Doç. Dr., Ankara

Hakem Kurulu
Hande Arpat, Dr., Ankara
Harun Balcıoğlu, Dr., İzmir
Aslı Davas, Doç. Dr., İzmir
Osman Öztürk, Dr., İstanbul
Cegerğun Polat, Uzm. Dr., Diyarbakır
Feride Aksu Tanık. Prof. Dr., İzmir
Hakan Tüzün, Uzm. Dr., Ankara
Yavuz Üçkuyu, Dr., Antalya
Melike Yavuz, Öğr. Üyesi, Dr., İstanbul
Halis Yerlikaya, Uzm. Dr., Diyarbakır
Eftal Yıldırım, Dr., Çanakkale
İrem Yıldız, Dr., Ankara
Bülent N. Yılmaz, Dr., Eskişehir

Araştırma Danışma Kurulu
Gazanfer Aksakoğlu, Prof. Dr., İzmir
Hamdi Aytekin, Prof. Dr., İstanbul
Necati Dedeoğlu, Prof. Dr., Ankara
Nimet Karataş, Prof. Dr., Nevşehir
Ferit Koçoğlu, Prof. Dr., Sivas
Mahir Ulusoy, Prof. Dr., Ankara
 
Danışma Kurulu
Yüksel Akkaya, Prof. Dr., Ankara
Aydın Çubukçu, İstanbul
Metin Çulhaoğlu, Ankara
Özgür Müftüoğlu, Yrd. Doç., İstanbul
Cem Somel, Prof. Dr., Bolu
Tülin Öngen, Prof. Dr., İstanbul

Dizgi
Yeter Canbulat

Tasarım
Uğur Okman
Sinan Solmaz