Künye / Editorial Team

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü / The Owner of The Journal on behalf of Turkish Mediacal Association
Prof. Dr. M. Raşit Tükel

Editör / Editor in Chief
Dr. Onur Hamzaoğlu

Yardımcı Editör / Assistant Editor
Dr. Cavit Işık Yavuz

Hakem Kurulu / Editorial Board
Dr. Hande Arpat
Dr. Harun Balcıoğlu
Dr. Eriş Bilaloğlu
Dr. Murat Civaner
Dr. Osman Öztürk
Dr. Cegerğun Polat
Dr. Hakan Tüzün
Dr. Yavuz Üçkuyu
Dr. Melike Yavuz
Dr. Halis Yerlikaya
Dr. Eftal Yıldırım
Dr. Bülent N. Yılmaz
 

Araştırma Danışma Kurulu / Advisory Board
Dr. Gazanfer Aksakoğlu
Dr. Hamdi Aytekin
Dr. Necati Dedeoğlu
Dr. Nimet Karataş
Dr. Ferit Koçoğlu
Dr. Mahir Ulusoy

Danışma Kurulu
Yüksel Akkaya
Aydın Çubukçu
Metin Çulhaoğlu
Özgür Müftüoğlu
Cem Somel
Tülin Öngen

Dizgi ve Tasarım / Design:
Yeter Canbulat
Sinan Solmaz 

 

Yazışma Adresi:
Correspondence Address:
Toplum ve Hekim Dergisi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No: 2  Kat: 4, 06570 Maltepe/Ankara-TURKIYE
Tel : (+90 312) 231 31 79 (pbx)
Faks : (+90 312) 231 19 52-53
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın (iki aylık)