SAĞLIK HİZMETİ ÜRETİM ALANLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI 27 KASIM 2010 TARİHİNDE İSTANBUL’DA YAPILACAK Array Yazdır Array
Pazartesi, 13 Eylül 2010 06:31

“Hekime yönelik şiddet önlenebilir mi?” çalıştayında alınan kararların biri de sağlık hizmeti üretim alanlarında şiddete karşı gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması idi.

Sağlık ortamında uygulanan şiddetin sağlık çalışanları açısından bir mesleki risk faktörü olması ve diğer sağlık ortamına özgü mesleki risklerle birlikte düşünülmesi gerekliliğinden hareketle yürütülen çalışma tüm mesleğimize özgü risklere karşı ortak bir mücadeleye dönüştürülmüştür.

Bu düşünceye bağlı olarak Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı “Sağlık Hizmeti Üretim Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” çalıştayı düzenlenmesi yönünde bir çaba göstermiş ve uzun bir sürecin sonunda çalıştayın 27 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da diğer sağlık çalışanlarının örgütleri ile birlikte yapılmasını sağlamıştır.

Çalıştay yürütme kurulu;

Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ),

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES),

Türk Hemşireler Derneği (THD),

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER),

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından oluşturulmuş olup diğer sağlık çalışanları örgütleri de çalıştay katılımcıları arasındadır.

Ayrıca çalıştay kurumsal katılımın yanı sıra bireysel katkı ve katılımlara da açıktır.

Yapılacak olan çalıştay sonrasında şiddet ve diğer sağlık ortamına özgü mesleki risklere karşı tüm sağlık çalışanlarının ortak katılımı ile daha etkili bir mücadele sürecinin yürütüleceği inancını taşımaktayız.

Saygılarımızla.
Türk Tabipleri Birliği
Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu
Son Güncelleme: Pazartesi, 13 Eylül 2010 06:33