Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
Haberler
Mısır'da Doktorlar isyan etti: Can güvenliğimiz yokken hastalara nasıl bakalım?
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:19

Hekimler can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Devamını oku...
 
Darp Edilen Doktor ve Hemşire Saldırı Anını Anlattı
Perşembe, 10 Temmuz 2014 10:26

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın yakını Savaş Yöndem, saldırdığı Dr. İstemihan Öztürk'ün burnunu ve kolunu, araya giren hemşire Mehpare Kaya'nın da kolunu kırması büyük tepki toplarken, doktor yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Devamını oku...
 
Doktordan Başhekimliğe Tokat Gibi 'Mesai' Cevabı!
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:18

  Mesai saatlerinde 'yerinde olmayan' doktor: Bir dahaki sefere tuvalete ihtiyacım olduğunda tarafınıza bildireceğim!

Devamını oku...
 
Doktoru Döven Hasta Yakını Tutuklandı
Cuma, 23 Mayıs 2014 10:04

İzmir'in Buca İlçesi'nde kadın doğum uzmanı Dr. Ahmet Oğuz Çetin'i dövdüğü öne sürülen hasta yakını M.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Devamını oku...
 
Sıra Numarası Almasını İsteyen Doktoru Dövdüler
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:17

Alanya'da Doktora ŞiddetANTALYA`nın Alanya İlçesi`nde Devlet Hastanesi`nde görevli beyin cerrahı Kürşad Turul, sıra numarası almasını istediği hasta ve yakınları tarafından dövüldü.

Devamını oku...
 
Hemşireye Şiddette Alkışlı Protesto
Perşembe, 28 Mart 2013 20:43

Ordu Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir hemşirenin ve eşinin hasta yakını tarafından darp edilmesini Türkiye Hemşireler Derneği Ordu Şubesi üyeleri alkışlarla protesto etti.

Devamını oku...
 
Şiddete Uğrayan Doktorlar Psikolojik Rahatsızlık Yaşıyor
Cumartesi, 16 Şubat 2013 10:38

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri ve Hekime Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu İl Temsilcisi Dr. Ozan Uzkut, hasta yakınları tarafından şiddet veya hakarete uğrayan doktorların, ’post travmatik’ ya da ’tükenmişlik’ sendromu gibi psikolojik rahatsızlık yaşadığını söyledi.

Devamını oku...
 
Hekime Sözlü Şiddete 1 Yıl Ceza!
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:13

  İzmit'te hekime sözlü şiddette bulunan bir kişi 1 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme 'pişman değilim' diyen suçluya bu davranışı tekrar edebilir gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Devamını oku...
 
Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplanıyor
Çarşamba, 29 Ağustos 2012 03:11
Türk Tabipleri Birliği hekimlere yönelik şiddete karşı yürütülecek çalışmaları belirlemek için tüm tabip odaları ve uzmanlık derneklerine yazı göndererek kurum temsilcilerinin belirlenmesini ve 06 Ekim 2012 Cumartesi yapılacak olan toplantıya katılmalarını istedi.
Devamını oku...
 
Genç Doktor Görevi Başında Hayatını Kaybetti
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:12

  İstanbul'da 3 yıldır özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Cenk Yavaş görevi başında hayatını kaybetti.

Devamını oku...
 
Van'da Asistan Hekim Darp Edildi
Pazartesi, 27 Ağustos 2012 21:49
25.08.2012 Cumartesi günü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Psikiyatri kliniğinde görevli asistan hekim Zafer Tapancı bir hasta yakını darp edildi.
Devamını oku...
 
Uzman Doktor Kendini Asarak İntihar Etti!
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:11

Uşak’ta görev yapan kulak burun boğaz hekimi evinde kendisini asarak intihar etti.

Devamını oku...
 
Ersin Arslan’ın Öldürüldüğü Hastane’de Dahi Hekime Yönelik Şiddet Sürüyor
Cumartesi, 25 Ağustos 2012 22:08
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde 23 Ağustos 2012 Perşembe günü Beyin Cerrahı Dr. Özhan M. Uçkun bir hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Konuyla ilgili TTB Merkez Konseyi ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası'nın 24 Ağustos 2012 tarihinde ortak bir basın açıklaması düzenledi.
Devamını oku...
 
SGK Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimleri De Taşeron Yapıyor!
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:10

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu, hekimle sağlık kurumu arasındaki ilişkinin “iş sözleşmesi” çerçevesinde olduğu göz ardı edilerek, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerden işverenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirket kurarak sağlık kurumuna hizmet satması (taşeron) ve fatura kesmesi istenmesi konusundaki dayatma ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Devamını oku...
 
Sağlıkta Şiddeti Araştıran Komisyon Önce Dr. Ersin Arslan'ın Ailesine Gidiyor
Cumartesi, 25 Ağustos 2012 22:05
TBMM Sağlık Çalışanlarına Şiddet Araştırma Komisyonu ilk ziyaretini görevi başında bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ailesine yapacak.
Devamını oku...
 
Özelde Çalışan Hekimlere Uyarı: O Sözleşmeyi İmzalamayın!
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:08

  Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu, 25.12.2015 tarihli “Duyuru” ile 1.1.2016 tarihinden itibaren özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlere ek sözleşme imzalatılıp kendisine gönderilmesini istemiştir.

Sözleşme ile hekimlerden SGK’nin Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Sözleşmenin 14.8 numaralı maddesini bildiği ve bu hükümde belirtilen yükümlülükleri aynen kabul ettiğini beyan etmesi istenmiştir.

Söz konusu 14.8. numaralı düzenlemede “Sağlık Hizmet Sunucusu, hekimlerin bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı olarak yapıldığı tespit edilen yersiz ödemelerin Kuruma geri ödenmesinde, SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini belirtir ifadelere yer verilen sözleşmeyi, başvurusu sırasında Kurum ilgili birimine iletmekle yükümlüdür.” ibaresi bulunmaktadır.

Oysa bu sözleşme Sosyal Güvenlik Kurumu ile hekimlerin çalıştığı sağlık kuruluşu arasında düzenlenmekte, hekim tarafı olmadığı bir sözleşme ile neden kaynaklandığını dahi bilmediği bir geri ödemeden/cezadan zincirleme olarak maddi ve idari bakımdan sorumlu tutulmak istenmektedir.

SGK’nin kapsamını hekimlerden bağımsız olarak belirlediği ve sürekli bir biçimde değiştirdiği geri ödeme kurallarına ve idari düzenlemelere uymadığı gerekçesi hastanelere yapılan ödemelerin geri ödenmesinde hekimden taahhüt istenmesi kabul edilemez.

Elbette hekimler,  hekimlik mesleği ile ilgili tıp kurallarına, hekimlik meslek etiği ilkelerine aykırı olarak bir hizmet veriyor iseler sonuçlarından hukuken sorumludur. Buna ilişkin hukuksal normlar zaten yürürlüktedir.

Öte yandan eğer bir hukuka aykırı bir ödeme söz konusu ise  bu parayı alan hekim değil, hastanenin, özel sağlık kuruluşunun kendisidir. Doğal olarak ve hakkaniyet gereği hukuka aykırı bir edinim söz konusu ise geri ödemeyi de hastane yapmalıdır. Bu taahhütle, bir hekim, söz gelimi yıllar önce kapanmış bir hastane ve tıp merkezine yapılan yersiz ödeme nedeniyle müeyyide ile de karşı karşıya kalabilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun üstün kamu gücünü kullanarak hekimlere hastanelerin yerine geçerek haksız ödemelerden  sorumlu olduklarını kabul etme, bu yönde sözleşme imzalama zorunluluğu getirmesi öncelikle çalışma hürriyetinin hukuka aykırı olarak ihlalidir. Ayrıca Medeni Kanun uyarınca bulunması gereken iyiniyet kurallarına ve Borçlar Kanunu’nun sözleşmelere ilişkin ilkelerine aykırıdır.

Hastanelerin sözleşmelerinin iptal edilmemesi, hekimlerin işini kaybetmemek için bu sözleşmeleri imzalamak zorunda kalacağı düşünüldüğünde karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlığın oluşacağı hekimin zarar gören olarak zor durumda kalacağı açık olup Türk Ceza Kanunun 117. Maddesinde İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali suçunun yanı sıra Borçlar Kanunu’nun aşırı yararlanma yasağının da ihlal edilmesi söz konusudur.

Türk Tabipleri Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 14.8 madde içeriğinin düzeltilmesini ve uygulamanın durdurulmasını yazılı olarak talep etmiştir.

Özel Sağlık Kuruluşlarından bu hukuka aykırı işlemi hekimlere yansıtmamalarını,

Hekimlerimize söz konusu ek sözleşmeyi imzalamamalarını, sözleşmelerine yalnızca “hekimlik mesleği ile ilgili tıp kurallarına, hekimlik meslek etiği ilkelerine aykırılık halinde genel hükümler uyarınca sorumlu tutulabilecekleri” yönünde hüküm koymalarını duyururuz.

Saygılarımızla.                                            

kaynak: medimagazin.com.tr/13.01.2016

 
İstanbul'da Özel Hastanede Hekime Yönelik Şiddet
Cumartesi, 25 Ağustos 2012 22:04
17 Ağustos 2012 Cuma günü, Özel Balıklı Rum Hastanesi’nde Genel Cerrahi Kliniği’nde müdahale edilen bir hastanın yakını, ödenmesi gereken ücret ile ilgili bir anlaşmazlık yaşanınca tartışma çıktı.
Devamını oku...
 
Doktor Ve Hemşirelere Saldırı İddiası
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:08

 
Doktor ve hemşirelere saldırı iddiası Eskişehir'de savcı yakınlarından doktor ve hemşirelere saldırı iddiası...

Devamını oku...
 
İzmir'de Hastanelere Şiddete Karşı Ses Kayıtlı Kamera Takılıyor
Cumartesi, 25 Ağustos 2012 22:03
Sağlık Bakanlığı, doktor ve sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki saldırılarda artış yaşanması üzerine, hastanelerde ses kaydedebilen güvenlik kamerası dönemini başlattı.
Devamını oku...
 
İki Doktor Birbirini Hastanelik Etti
Pazartesi, 22 Şubat 2016 12:07

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki doktor, bilinmeyen bir nedenle aralarında sözlü başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerini darp etti.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>