Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
'Doktor Aynur Dağdemir'in ölümü, hekim ve kadın cinayetidir' PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Çarşamba, 16 Aralık 2015 14:24

Sağlık alanında örgütlü 11 kurum yaptıkları ortak açıklama ile, Samsun'da görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Aynur Dağdemir'in öldürülmesinin hekim ve kadın cinayeti olduğuna dikkat çektiler.

Samsun'da görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Aynur Dağdemir sekreterini eşinin şiddetinden korumak isterken öldürülmüştü. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan Dağdemir için sağlık ve kadın örgütleri, “Meslektaşımız hem kadın hemde Sağlık çalışanına şiddet kapsamında ölmüştür. İki önemli toplumsal sorunun sorumlusu sorunları çözmek için adım atmayanlardır” dediler.
Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Merkezi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Aysen Kavaş, “Yetkililer ve yargı kadın cinayetleri her gün yaşanırken yaşam hakkını durdurmak yerine failleri cezasız bırakıyor. Dr. Dağdemir'in failine bıçakla hastaneye girip cinayet işleme cesaretini veren, yargının 'tutku indirimi', 'saygınlık indirimi'dir. Dağdemir cinayeti hem kadın hem de sağlık çalışanına şiddet kapsamında ölmüştür. İki önemli toplumsal sorunun sorumlusu sorunları çözmek için adım atmayanlardır” dedi.

Sağlıkta dönüşüm şiddeti

TTB Merkez Konsey Üyesi Doç. Dr. Erdoğdu ise “Son yıllarda giderek artan sağlıkta dönüşüm projesinin yarattığı açmazlar nedeniyle, ölümle sonuçlanan hekime yönelik şiddet olgularında saldırganların hep erkek olması rastlantı değildir. Bir kadın hekimi hangi nedenle olursa olsun görevi başında öldürdü ise aynı anda iki cinayet işlemiştir. Çünkü kadınlar ve hekimler doğurmak, besleyip, büyütmek, hastalığı iyileştirmek, ölümü geciktirmek gibi işlevleri nedeniyle ölümden değil yaşamdan yana tutum alırlar” diye konuştu.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde yaşanan bu cinayeti kınayan  Erdoğdu, “ Dağdemir'in cinayetindeki mesaj açıktır. Kadınlara 'şiddete karşı kadın ve ekip dayanışması içinde olamaya kalkmayın, yoksa öldürülürsünüz' denilmektedir. Buna karşın TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak toplum şiddetten arındırılması için çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Meclis'te bile şiddet var

Hekimlere ve kadınlara destek olamak için toplantıya katılan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, “Kadın katilleri duruşma esnasında 'efendi durdu' diye  iyi hal indirimi alıyor ve cezalardan kurtuluyor. İçinde bulunduğumuz süreçte, Meclis de dahil olmak üzere gerçekten de şiddetin toplumun her alanında olağanlaştırılmaya başladığı bir süreç. Toplum içerisinde kutuplaştıran ve şiddeti körükleyen zihniyetten biran önce kurtulmak gerekiyor” diye belirtti.
İktidar temsilcilerine kadına ve hekime yönelik şiddet konusunda defalarca uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Türk Dişhekimleri Birliği Özlük Hakları Komisyonu üyesi Serdar Sütlü ise “Şiddeti görmezden geliyorlar. Konya'da İstanbul'da ıslıklı protesto yapan zihniyetle, bu cinayetleri işleyen zihniyet aynıdır. Şiddet neden olan unsurlar analiz edilmiyor ve zihniyet de değişmiyor” diyerek kadına ve hekime yönelik şiddetin nedenlerini altını çizdi.  
Basın açıklamasını TTB, THD, Türk Eczacılar Birliği, Devrimci Sağlık- İş, Türk Ebeler Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Medikal Radyoteknoloji Derneği, Tüm Radyoloji Teknikerleri ve Teknisyenleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu düzenledi.

kaynak: hekimedya.org/21.11.2015