Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak

Şiddet başvuru istatistikleri

Devamı için tıklayınız...

Şiddete uğranıldığında yapılması gerekenler

Devamı için tıklayınız...

Şiddet Başvuru Formu

Şiddeti bildirin!... Türk Tabipleri Birliği tarafından hekim ve sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarındaki görevleriyle ilgili maruz kaldıkları her türlü (sözlü, fiziksel, cinsel) şiddeti bildirmeleri için hazırlanmış olan forma ulaşmak için tıklayınız...

On Kritik Sakinleştirme Becerisi

Devamı için tıklayınız...
İçerik Tıklama Görünümü : 2507435
Şu anda 16 konuk çevrimiçi

ALO Şiddet Hattı!

ALO Şiddet Hattı!... Tabip odaları üyeleri hekimler ve sağlık çalışanlarının görevleriyle ilgili maruz kaldıkları şiddetin bildirimi amacıyla ALO Şiddet Hatları kuruyorlar. Telefon hatlarına ulaşmak i...

Şiddet başvuru formu

Şiddet başvuru formu

Şiddeti bildirin!... Türk Tabipleri Birliği tarafından hekim ve sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarındaki görevleriyle ilgili maruz kaldıkları her türlü (sözlü, fiziksel, cinsel) şiddeti bil...

İTO Şiddet Çalıştayı

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından 14 Şubat 2009 tarihinde düzenlenen "Hekime Yönelik Şiddet Önlenebilir mi?" çalıştayı kitabı tam metni için tıklayınız....

ATO Şiddet Forumu

Ankara Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesince 7 Şubat - 3 Mart 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılan şiddet konulu forumlar raporunun tam metni için tıklayınız...

GTO Şiddet Raporu

Gaziantep-Kilis Tabip Odası tarafından Nisan 2008 tarihinde yayınlanan "Sağlık Sektöründe Şiddet Raporu I" başlıklı "Hekimlere Yönelik Şiddet ve Hekimlerin Şiddet Algısı"nı araştırması tam metni için tıklayınız...
Şiddetle karşılaştığınızda yapmanız gerekenler

Öncelikle kişisel güvenliğinizi sağlayın, saldırgandan uzaklaşarak güvenli bir alanda durun.

Hukuksal algoritma

-        Olay yerinde ve anında tutanak tutun ve görgü tanıklarına imzalatın.

-        Hastane polisine/güvenlik birimine bilgi verin.

-        Kurum/çalıştığınız işyeri yetkilisine bilgi verin.

-        Sağlık durumunuzla ilgili tıbbi rapor alın.

-        Tabip odanızın şiddet başvuru hattını arayın / Tabip odanıza bilgi verin, kurumsal ve hukuki destek isteyin.

-        İnternet üzerinden Tabip odası / TTB şiddet başvuru formunu doldurun.Hukuki işlem için şikayetçi olmasanız dahi (olmanız gerekmez) yine de süreci izleyin.

-        Açılan kamu davasına istediğiniz takdirde müdahil olma hakkınız olduğunu unutmayın.

-        Saldırgandan ya da çalışılan kurum yönetiminden tazminat talep etme hakkınız olduğundan mevcut durumu bu yönüyle de değerlendirin.

-        Şiddet sonrası bedensel/ruhsal tıbbi destek alın.

Tutanak içeriği

Tutanakta şiddete dair olayın gelişimini/öyküsünü konuşma diliyle anlatabilirsiniz. Bunu yaparken aşağıdaki içeriği/çerçeveyi kullanınız.

1. Saldırının olduğu tarih
2. Saldırı saati
3. Saldırıya uğradığınız yer
4. Saldırı anında yaptığınız iş
5. Saldırının başlama nedeni
6. Detaylı olarak saldırının oluş şekli, türü, kullanılan araçlar
7. Saldırı sonucu vücudunuzda ve çevrede oluşan olumsuzluklar
8. Saldırgan/saldırganların yaş ve cinsiyetleri, biliniyorsa isimleri
9. Saldırıyı görenlerin ad ve soyadları, imzaları varsa iletişim bilgileri