Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
Aile Hekimleri Yıllık İzin Haklarını Kazandı PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Çarşamba, 19 Ağustos 2015 12:24
Aile Hekimleri ile Sağlık Bakanlığı arasındaki hukuk mücadelesi her alanda sürüyor. Bu mücadelede aile hekimleri yeni bir cephe açtı: Yıllık izinlerin kullanımı.
Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının izin haklarını yönetmelik ile belirliyor. Yönetmelik ile aile hekimlerinin kaç gün izin kullanacağı, izinlerin gelecek yıllara aktarılıp aktarılamayacağı gibi konular düzeniyor.
Anayasa Mahkemesi aile hekimlerinin izin haklarının kanunla düzenlenebileceği yönünde karar vermişti. Danıştay da bu yönetmeliğin ilgili maddelerini iptal etmişti.

Sağlık Bakanlığı bunun üzerine yeni yönetmeliğe eklediği ek bir madde ile aynı hükümleri tekrar getirmişti.

Bu kısıtlamalar üzerine geçmişe ait izin haklarını kullanmak isteyen Kahramanmaraş’ta görev yapan Dr. Arzu Emlik konuyu yargıya taşıdı. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vererek aile hekimlerinin yıllık izin kullanmaları konusundaki kısıtlamayı kaldırdı.

Konu ile ilgili bilgi veren KAHED Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve AHEF Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli şunları söyledi:

 “Bilindiği üzere aile hekimlerinin izinleri ertesi sözleşme dönemine aktarılamıyordu. Gerekçe olarak da  nöbet haklarına yönetmelik ile getirilen kısıtlama gösteriliyordu.
Anayasa Mahkemesinin yönetmeliğe dayanak olan kanun maddesini  11/9/2014 tarihli ve E:2014/82, K:2014/143 iptali ile fiili olan kısıtlamalar, hukuki olarak kalkmıştır.
Bakanlık yeni yönetmeliğe geçici madde koyarak "güya" boşluğu doldurup sorunu çözdüğünü iddia etmektedir. Bakanlık her zaman ki gibi kendisini Anayasa Mahkemesinden bile yüksek görme tavrını devam ettirmektedir.
Biz bunun gayrihukuki olduğunu zaten her platformda belirtmiştik. Bu sorunu çözmek ve mahkemeye taşıyabilmek için Doğukent Aile Sağlığı Merkezinde çalışan 5 hekim olarak geçmiş yıllarda kullanamadıkları (13 aralık 2010 Kahramanmaraş ta aile hekimliği uygulama başlama tarihi) kullanmak için dikekçe verdi.
Doğal olarak Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü geçmiş sözleşme dönemlerine ait izin kullanma isteğini reddetti. Ret sebebi olarak da son Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’ne konulan izinler ile ilgili geçici maddeyi dayanak gösterdi.
Bunun üzerine davamızı açtık. Dava dilekçemizde “Yürütmenin Durdurulmasını “ istedik.
Kahramanmaraş İdare Mahkemesi 2015/534  esas sayılı dosyada Yürütmenin Durdurulması isteğimizi kabul etmiştir. Kahramanmaraş’ta görev yapan aile hekimlerinin izin halklarının gasp edilmesi engellenmiştir.
Eski tecrübelerimizden Bakanlığın bu dava karşısında ki söylemlerini tahmin edebiliyoruz : “Bu dava kişiseldir; geneli etkilemez!”.
Biz bunun içinde hazırlığımızı yaptık. Yarından itibaren Türkiye’nin 81 ilinde davalar açılacaktır. Bakanlığımız düzenleme yapmak için ille kamu kesesinden yargılama gideri ödemek istemektedir.
Buradan tüm Türkiye’deki meslektaşlarımıza sesleniyoruz. Artık izin haklarınızı olması gerektiği gibi yani özgürce kullanabilirsiniz.
Bu karar inşallah Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği uygulamalarındaki hukuk tanımaz, keyfi uygulamaların son bulması için bir milat olur.
Tüm Aile Hekimliği camiasına hayırlı olsun.
 
kaynak: medimagazin.com.tr/14.08.2015