Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI YAPILDI PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Pazartesi, 12 Ekim 2009 11:05
TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu ile İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu’nun birlikte hazırladıkları Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Güncel Tıbbi ve Hukuki Uygulamalar başlıklı atölye çalışması, 29 - 30 KASIM 2008 tarihlerinde İstanbul Tabip Odasında gerçekleştirildi.

Şiddet gören kadınlarla mesleki yaşamlarında karşılaşan hekimler, hukukçular ve bu kadınlara yardımcı olmak için örgütlenen kadın örgütleri, şiddete uğrayan kadınlara yönelik güncel uygulamaların etkinliğini ve bu vakalara ilişkin karşılaştıkları güçlükleri tanımladılar, çözüm önerileri doğrultusunda görüşlerini ortaklaştırdılar.

Farklı hekimlik ortamlarında çalışan çeşitli uzmanlık alanlarından hekimler, kadına yönelik şiddetin yaygın görülmesi ve sonuçları itibarıyla bir halk sağlığı sorunu olduğunu, ancak hekimler arasında toplumsal cinsiyet yaklaşımı ve şiddete yönelik farkındalığın geliştirilmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.

Şiddet ve sonuçları adli tıp, psikiyatri, halk sağlığı, kadın hastalıkları, birinci basamak uygulamaları yönünden incelendi. Hekimler arasında geniş ölçekli bir çalışma kurgulandı. Hekimler, hukukçular ve kadın örgütleri, kadına yönelik şiddete karşı ortak tutum alınması doğrultusunda bir birliktelik gereksinimi olduğunu belirterek, bu yönde çalışmanın ilk adımını attılar.

Sonuç olarak Çalıştay katılımcılar tarafından gerekli ve başarılı bulundu. Çalıştay’ın detaylı raporunun ortaklaştırılmasına karar verildi. Çalıştay’a ilişkin daha ayrıntılı haber ve fotoğraflara Hekim Forumu’nun Ocak ayında yayınlanacak olan sayısından ulaşabilirsiniz.