Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Genel Kurulu PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Cuma, 07 Şubat 2014 15:03

TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Genel Kurulu 4 Ocak 2014 tarihinde toplandı. 

 

Toplantı Gündemi ve Alınan Kararlar

1.       Sağlık alanındaki şiddete dair yasal düzenlemeyle ilgili güncel bir rapor hazırlanması
 Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Ozan Uzkut görev aldı

2.       2 pilot Hastane seçilerek çalışma ortamı ve şiddet riskinin değerlendirilmesi
Dr. Ozan Uzkut ve Dr. Arif Müezzinoğlu görev aldı

3.       Medyada yer alan sağlık haberleriyle ilgili yasal görüş bildirilmesi

4.       14 Mart Tıp Haftasında Medyanın  sağlık alanında yaşanan şiddet üzerindeki rolü ile ilgili panel düzenlenmesi. 

5.       Sabim, Bimer ve Hasta Hakları konularında  çalışmalarla ilgili Yürütme Kurulunun  görev alması

6.       Hekimlere yönelik iletişim becerileri eğitimleri planlanması