Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
İzmir Tabip Odası : "Aliağa'daki Cinayetleri Kınıyoruz" PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Çarşamba, 21 Ağustos 2013 11:14

13 Ağustos 2013'te İzmir Tabip Odasının Aliağa'daki İş Cinayetleri ile ilgili açıklamasını yayınlıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde güle oynaya karşılanan bir geminin böyle bir trajediye yol açabileceği akla gelir miydi? Sokaktaki vatandaş kestiremezdi belki ama; tersane ve gemi sökümü işkolunu biraz olsun tanıyanların kaygılanmaları olağandı. Özellikle, İstanbul Tuzla’daki tersane kazalarının (cinayetlerinin) ünü ülkemiz sınırlarını aşan boyutlara ulaşmıştı.
 
İşyeri Güvenliği ve İşçi Sağlığı konusunda ülkemizin sicili ne yazık ki hiç iyi değildir. Bu kötü sicil gemi yapımı ve sökümü alanında daha da belirginleşmektedir.
 
Geçmişte filmlere set olmuş bir geminin ülkemize sökülmek için getirilmesi medyaya adeta kutlama yaparcasına konu olmuştur. Aynı gemi, Türkiye’ye gelir gelmez iki işçiye mezar olmuştur.
 
İlk bakışta görünen odur ki; olayda ağır ihmal vardır! İstatistiklere göre tüm işkollarında kaza adı altında yaşanan cinayetlerin % 97’si önlenebilir niteliktedir. Yalnızca % 3 olgu önlenemez ve kaçınılamazdır.
 
Bu olayda da kolayca gerçekleştirilebilir önlemler alınsaydı bir zamanların “Aşk Gemisi” bugünün “Ölüm Gemisi”ne dönüşmezdi. Bu açıdan bakarak yaşanan “iş kazası” görünümlü bu acı olayı “cinayet” olarak adlandırmaktan alamıyoruz kendimizi.
 
Yalnızca temmuz ayında İzmir’de kayıtlara geçebilen iş kazası görünümlü 4 cinayet işlenmiştir.Bu açıklamaya konu olan Aliağa’daki gemi tersanelerinde geçtiğimiz nisan ayında 2 emekçinin cinayete kurban gittiği bilgisini de paylaşmak isteriz.
 
İşçi istihdamında taşeronlaşma temel çalışma sistemi olarak benimsenmiştir. İş yerlerinde denetimsizlik had safhadadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine yönelik düzenlemeler, konunun muhatapları olan meslek örgütleri ve üniversitelerin görüşleri dikkate alınmadan siyasi iktidarın ve işverenlerin insiyatifine bırakılmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili önlemler sürekli ötelenmektedir. Böyle bir ortamda iş kazalarının önüne geçilmesi maalesef mümkün olamamaktadır.
 
Taşeronlaşmanın, denetimsizliğin ve aymazlığın tavana vurduğu, işyerlerinin çalışanların mezarına dönüştüğü ülkemizde yaşanan bu son olayı kınıyor, ölümlerin sorumlusunun duyarsız ve ilgisiz yetkililer olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz.
 
İZMİR TABİP ODASI
 
İZMİR TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI
VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU

kaynak: izmirtabip.org.tr / 13.08.2013