Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) Katkılarıyla Amasya İlinde Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Şiddetle İlgili Eğitim Verdi PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Cuma, 05 Temmuz 2013 09:55

altOKA’nın başvurusu ile 28 – 29 Haziran 2013 tarihinde Amasya ilinde gerçekleşen eğitime 183 sağlık çalışanı (hekim, hemşire, ebe, tıbbi teknisyen vd) katıldı.

Katılımcılara sağlık ortamında yaşanan şiddetin nedenleri, sonuçları, şiddet olaylarına yaklaşım ve baş etme yöntemleri ile hukuksal haklar konusunda bilgilendirme yapıldı.
Olumlu ve başarılı geçen eğitim sonunda yapılan anketlerde katılımcıların bu tür eğitimlere tekrar katılmak istedikleri belirlendi.
Eğitimin genel değerlendirme ve diğer anket sonuçları verilerin girişinden sonra web sayfasında yayınlanacaktır.
Eğitim Çalışma Grubu:
Şiddete Sıfır Tolerans Eğitim Çalışma Grubu
1.Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu; İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD Başkanı
2.Prof. Dr. Peykan Gökalp: Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı
3.Yrd. Doç. Dr. Hülya Bilgin: İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fak. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD Öğretim Görevlisi
4.Prof. Dr. Mustafa Sercan: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fak Psikiyatri AD Başkanı
5.Prof. Dr. Ali Ergur: Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
6.Uz. Dr. Ahmet Türkcan: Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi Adli Psikiyatri Servisi Klinik Şefi
7.Dr. Hasan Oğan: Türk Tabipleri Birliği Şiddete Sıfır Tolerans ve Sağlık Çalışanları Sağlığı Çalışma Grupları Genel Koordinatörü

Eğitim Uygulayıcıları
1.Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu
2.Dr. Hasan Oğan

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU
 

alt