Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
Çanakkale’de Doktora Saldırıya Tepki PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Cuma, 05 Temmuz 2013 09:14

altÇanakkale’de Doktor Hülya Görgün’ün görmediği bir hastaya reçete düzenleyemeyeceğini belirtmesine kızan hasta yakınları tarafından saldırıya uğraması üzerine bir basın açıklaması yapılarak saldırı kınandı.

Sağlık Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi ve Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu adına konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Naci Hasanefendi, yaşanan son saldırıyı işaret ederek, sağlıkta dönüşüm politikaları, iktidarın kışkırtmaları ve sağlık çalışanlarını hedef göstermesi sonucunda sağlık çalışanlarıyla halkın karşı karşıya geldiğini belirtti.

Hasanefendi, Görgün’e dönük şiddeti kınadığı açıklamasında şu taleplere yer verdi:

“Ana teması özelleştirme olan, kamu yararını ve sağlıkta kaliteyi hiç gözetmeden hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Projesi, hekime şiddetin temel nedenidir. Siyasal erk, bu projeden vazgeçip sosyal devlet anlayışına uygun olarak herkese erişebilir, kaliteli, eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti verilecek düzenlemeleri yapmalıdır. Siyasi iktidar, sağlık sorunlarının nedeni olarak hekimleri görmek ve göstermek yerine sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında hekimlere sahip çıkıcı tutum içinde olmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara karşı suçun tanımlaması yeniden yapılmalı ve bu suçlara verilecek cezalar ağırlaştırılmalıdır.”

kaynak: haber.sol.org.tr/27.06.2013