Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
Şiddet Gören Sağlıkçı Mahkeme Masrafı Ödemeyecek PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Cumartesi, 20 Nisan 2013 12:39

Sağlık Bakanlığının hukuki yardımda bulunduğu şiddet gören sağlıkçıdan mahkeme masrafı istenmeyecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ö. Faruk Koçak, bazı tereddütlerin yaşanması üzerine, şiddete uğrayan sağlık personeline yapılacak hukuki yardım ve "Beyaz Kod" uygulamasıyla ilgili geçen yıl mayısta yapılan düzenlemeye açıklık getiren bir genelge yayımladı.
Buna göre sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevinden dolayı şiddete uğrayan sağlık personeliyle ilgili bildirimlerde, yer bakımından hiçbir ayrıma gidilmeyecek. Kamu veya özel bütün sağlık kuruluşlarındaki tüm şiddet olayları

"http: //www.beyazkod.saglik.gov.tr" adresine veya "113" numaralı telefona bildirilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda hizmet sunan kadrolu memurlar, 663 sayılı KHK'nın eki cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel, 663 sayılı KHK çerçevesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti verenler, 4/B'li sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atananlar, 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel, aile hekimliği kanunu kapsamında görev yapanlar, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre sözleşme ile çalışan eğitim görevlileri, üniversitelerle kullanılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan üniversite personeli, kadro veya pozisyonları diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olup bakanlık ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilenler Sağlık Bakanlığının hukuki yardımından faydalanabilecek.

Hukuki yardım, sağlık hizmeti verirken veya bu görevinden dolayı şiddete uğrayanlara verilecek. Hizmetin sunumu veya görev ile ilgili olmak kaydıyla hizmet mahalli veya çalışma saati dışındaki suçlar için de hukuki yardımda bulunulabilecek. Hizmet sunumu sırasında işlenen suç, personelin göreviyle ilgili olmasa dahi hukuki yardım kapsamında değerlendirilecek.

663 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği 2 Kasım 2011'den önce işlenmiş de olsa, soruşturma veya kovuşturmanın devam etmesi halinde hukuki yardımda bulunulabilecek.

Hukuki yardım kapsamında yapılan yol ve ulaşım giderleri, görevli personele harcırah kanununa göre ödenecek.

Ceza davalarında yargılama giderleri beraat halinde devlet, mahkumiyet halinde hükümlü tarafından karşılandığından, mağdur sıfatıyla davaya katılan bakımından herhangi bir yargılama gideri oluşmadığı için hukuki yardım yapılan sağlıkçıdan herhangi bir mahkeme masrafı talep edilmeyecek.

Kurum amirleri, personelin en kolay şekilde hukuki yardım almasını sağlayacak.

Kaynak: haberler.com/18.04.2013