Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
Neden web sayfası?
Pazar, 25 Ekim 2009 11:54
Türk Tabipleri Birliği hekimlere ve sağlık çalışanlarına dönük şiddetle doğrudan ilgilidir. Bu amaçla oluşturulan çalışma grubunun (Şiddete Sıfır Tolerans Grubu)sorumluluğunda yürütülecek olan bu sayfa konuyla iligli zengin bir veritabanı oluşturma iddiası taşımaktadır.

Şiddete sıfır tolerans grubuna ait web sayfası oluşturma birden fazla amaç içermektedir. Bunların en başında doğal olarak bilgilendirme gelmektedir. Diğer bilgilerin yanı sıra herhangi bir şiddet durumunda neler yapılması gerekenleri buradan doğrudan öğrenme olanağı olacaktır.

Ancak web sayfasının diğer bir amacı da ileriye yönelik sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddetle ilgili her türlü bilgi birikimini (arşiv) oluşturabilmektir. Gurubun kurulması ve çalışmaları şiddete karşı yapılacakları bir noktada merkezileştirirken, web sayfası da bilginin merkezileşmesi amacına hizmet etmiş olacaktır.

Bu amaçların gerçekleşebilmesi için sizlerin önemli desteğine ihtiyacımız vardır. Şiddetle ilgili bilgi ve belgeleri bizlere ulaştırdığınızda çok kısa bir süre içerisinde sağlık alanında ihtiyacı hissedilen büyük bir eksikliği ortadan kaldırmış olacağız.