Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
ŞİDDETE SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME TOPLANTISI YAPILDI PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Pazartesi, 10 Ocak 2011 08:40

16 Ekim 2010 tarihinde yapılan genel toplantıda belirlenen yürütme kurulu üyeleri ilk kez bir araya geldi.

Toplantıda bir önceki dönem yapılan çalışmalar değerlendirilerek yeni dönem için çalışma programı oluşturuldu.

Ayrıca sağlık ortamında şiddetin önümüzdeki dönemde daha da artacağı belirtilerek tabip odaların ve uzmanlık derneklerinin şiddete sıfır tolerans çalışmalarına doğrudan katılarak daha fazla katkıda bulunmasının gerektiği vurgulandı.

 TTB’nin eylemlilik takvimi gereğince sağlık ortamında şiddete yönelik 17 Şubat tarihinde başlayacak olan etkinlikler ve 25 Şubat tarihinde yapılacak olan basın açıklamasının içeriği belirlendi.

Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu

 
 
KURUMLAR
ÜYE AD SOYAD
1
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)
Şule Akköse Aydın
2
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD)
Elif Kırteke
3
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD)
Özgür Can
4
Ankara Tabip Odası
Handan Kurtbaş
5
Ankara Tabip Odası
Harun Balcıoğlu
6
Halk Sağlığı Uzm. Der. (HASUDER)
Nükhet Paksoy Erbaydar
7
İstanbul Tabip Odası
Hasan Oğan
8
İzmir Tabip Odası
Ekin Özgür Aktaş
9
Toraks Derneği
Osman Elbek
10
TTB Hukuk Bürosu
Ziynet Özçelik
11
TTB Merkez Konseyi
Zülfükar Cebe
12
Türk Cerrahi Derneği
Aydan Eroğlu
13
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)
Mehmet Mahir Kunt
14
Türkiye Hemşireler Derneği (THD)
Hatice Uçak
15
Türkiye Hemşireler Derneği (THD)
Aynur Uysal
16
Türkiye Psikiyatri Derneği
Agah Aydın
 
Son Güncelleme: Pazartesi, 10 Ocak 2011 08:58