Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
HİÇ BİR GEREKÇE ŞİDDETİ HAKLI GÖSTEREMEZ PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Salı, 04 Ocak 2011 07:59

BASINA VE KAMUOYUNA

HİÇ BİR GEREKÇE ŞİDDETİ HAKLI GÖSTEREMEZ

Bu gün bizler burada,30.12.2010 tarihinde saat 22.00 sularında, birçoğumuz evimizde, dinlenirken, yüzlerce hastayla özveriyle ilgilenen, görevi başındayken, şiddete maruz kalıp darp edilen bir doktor arkadaşımız için toplanmış bulunmaktayız.

Sağlık ortamında şiddet dur durak bilmeden, her geçen gün çeşitli şekillerde ve artarak devam ediyor. Şiddet bu sefer ki çirkin yüzünü Batman Bölge Hastanesi acil servisinde göstermiş,acil serviste çalışan bir doktor arkadaşımız görevi başında hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmıştır.

Mevcut hükümet, maalesef sağlıkta dönüşüm programı adı altında,sağlık ortamını ticarileştirmiş,hastaları müşteri,hastaneleri ticarethane,sağlık hizmetlerini alınıp satılan bir meta haline getirmiş bulunmaktadır.Sağlık ortamında olması gereken karşılıklı güven ve iş birliği ilişkisini,çatışma  ve kaos ilişkisine dönüştürerek biz sağlık çalışanlarıyla  vatandaşı karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır.

Sağlık ortamının sistemden kaynaklanan ve giderek artan sorunları ile yöneticilerin sağlık çalışanlarını hedef göstermesi, toplumda yükselen şiddet eğilimi ile birleşerek çalışma ortamlarımızda bizleri bulmaktadır.

Şiddete kimi zaman ağır hakaretlere maruz kalarak, kimi zaman darp edilerek, kimi zaman da canımıza kast eden saldırılara maruz kalarak tanıklık ediyor, hayatlarımızdan ve geleceğimizden endişe ediyoruz.

Bilindiği üzere sağlık ortamında şiddete en fazla maruz kalanlar acil servis çalışanlarıdır. İş yükünün ve stresin en fazla olduğu birimlerin başında da acil servisler gelmektedir. Günlük ortalama beş yüz ve üzeri hastaya ve bir o kadarda hasta yakının sorunlarına çözüm üretmeye çalışan acil servis çalışanları hemen hemen her gün şiddetin bir şekliyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Sözde güvenliğimizi sağlamakla görevli, güvenlik görevlerinin durumu da bir başka sorun olarak devam etmektedir.

Yeterli mesleki bilgisi olmayan, iletişim becerileri gelişmemiş ve bu konuda eğitim almamış, ucuz insan gücü politikası nedeniyle çok uzun saatler çalışan, sürekli işe girip çıkan, yerleri sık sık değiştirilen güvenlik görevlilerinin güvenlik sağlamak yerine özellikle iş yükünün yoğun olduğu acillerde hangi sıfat ile bulundukları ve görevlerinin ne olduğu da bizler tarafından merak edilmektedir.

Bir yanda piyasalaştırılan sağlık ortamında yaşanan sorunlar, artan iş yükü, erozyona uğrayan, aşınan güven ilişkisi, diğer yanda artan yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik toplumda marjinalleşme, ötekileştirme, öfke ve saldırganlık eğilimlerinin davranışlarının yaygınlaşmasına, şiddetin bir sorun çözme yöntemi olarak adaletin, hukukun yerine geçmesine yol açmaktadır.

Giderek mesleki ve gündelik yaşantımızın bir parçası haline gelmeye başlayan sağlık ortamındaki “şiddet” bizleri endişelendirmekte ve mesleğimizi uygulayamama noktasına doğru sürüklemektedir.

Toplumda ortaya çıkan bu şiddet eğilimini ve bunun sağlık ortamlarına da yansımasını üzüntüyle gözlemekte ve gelişmeleri kaygıyla izlemekteyiz. Sosyal devlete dayanan toplum olma vasıflarının zayıfladığı, çağdaş hukukun ortadan kalktığı, tüm toplumun bir şiddet sarmalına sokulmaya çalışıldığı, iktidarlar tarafından hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik sevgisiz,hürmetsiz emeğe saygısız tutumların arttığı böyle bir ortam, biz sağlık çalışanlarının can güvenliğinin ortadan kaldırılmasından öte, halkımızın da sağlık hakkına zarar vermekte, toplumun çözülüşünü hızlandırmaktadır.

Acil servisimizde doktor arkadaşımıza yönelik bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Çalışma ortamlarımızda, bir daha şiddetle karşılaşmak istemiyoruz. Gerek sağlık ortamlarında, gerekse toplumda artan şiddete karşı mücadele için başta medya olmak üzere tüm kesimleri duyarlı olmaya çağırıyoruz.Yetkili mercilerden ise bir an önce sorumluluklarının gereğini talep ediyoruz.

SES BATMAN ŞUBESİ                                                              BATMAN TABİP ODASI