Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KAPSAYAN “SAĞLIK HİZMETİNİN ÜRETİLDİĞİ ALANLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI” YAPILDI PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Salı, 30 Kasım 2010 08:33
Çalıştaya Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Türk Tabipleri Birliği (TTB) kurum temsilcileri ve çalışanlarının yanı sıra sağlık alanında işçi ve iş sağlığı konusunda çalışmalar yürüten çok sayıda akademisyen, hukukçu ve bürokratta katıldı.

Mevcut durumda sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu ve uygulanmadığı, özellikle kamu çalışanları açısından yasal düzenlemelerin dahi bulunmadığının tespitinin yapıldığı çalıştayda sağlık çalışanların gittikçe sağlığının bozulduğu ve bozulacağı vurgulandı.

Mevcut olumsuzluklara karşı tüm sağlık çalışanlarının mücadele etmesi gerekliliği ve bu konuda her türlü demokratik hak mücadelesinin yapılmasınının önemli olduğu belirtilerek kazanımın ancak birlikte yürütülecek mücadeleye bağlı olacağı alınan kararlar arasında ilk sırada yer aldı.

Birlikte yürütülecek mücadele süreci açısından en kısa sürede yapılanmanın sağlanması ve sürdürülmesi diğer önemli bir karardı.

Çalıştay sonuçları tüm basına ve çalışanlara kamuoyuna önümüzdeki günlerde ortak bir basın toplantısı ile duyurulacaktır.