Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
2. ULUSLARARASI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ŞİDDET KONFERANSI PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Perşembe, 16 Eylül 2010 06:39

Bu yıl ikincisi yapılacak olan konferansa Türk Tabipleri Birliği “Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu” olarak ilk defa katılacak.

Çalışma gurubu adına katılacak olan Dr. Pelin Demirci konferansta Türkiye’de ki sağlık ortamında hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet durumu ve çalışma gurubunun yaptıklarını-yapacaklarını kapsayan bir poster sunumu yapacak.

Diğer ülke deneyimlerinin paylaşılacağı konferansın önümüzdeki dönem çalışmalarımız açısından katkı sunacağını umuyoruz.

Saygılarımızla.
Türk Tabipleri Birliği
Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu
 

2. Uluslararası Sağlık Sektöründe Şiddet Konferansı

Kongre Tarihi: 26 - 29 Ekim 2010

Yer: Amsterdam / HOLLANDA

Poster sunumu Yapacak/Temsil edecek kişi: Dr. Pelin Demirci

Poster Sunum Dili: İngilizce

Katılım Konusu:

"Socio-political reasons of violence against healthcare workers and actual studies for public awareness" / Pelin Demirci, Hasan Ogan & Zeynep Solakoglu (Turkish Doctors Association / The study group of Zero Tolerance Toward Violence) (Turkey)