Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
ŞİDDETE SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GURUBU YILLIK GENEL TOPLANTISI 16 EKİM 2010 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILIYOR PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Salı, 14 Eylül 2010 10:47

Sağlık ortamında ki şiddet olayları her geçen gün ne yazık ki artıyor. Bu nedenle şiddete karşı yürütülecek olan çalışmaların da daha etkin ve kapsayıcı olması zorunlu hale gelmiştir.

Mücadelenin etkin ve kapsayıcı olabilmesi TTB Şiddet Çalışma Gurubu olarak yürütülen çalışmaların tüm tabip odaları ve uzmanlık derneklerince de benimsenmesi ve de katkı-katılım sunulmasına bağlıdır.

Yürütülecek olan çalışmaların ortaklaştırılması açısından Tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin katılımları ile ilki 10 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilen genel toplantının ikincisi 16 Ekim 2010 tarihinde saat 09.30 da TTB toplantı salonunda yapılacak.

Toplantıya tüm tabip odaları ve uzmanlık dernekleri TTB tarafından davet edilmiştir.

Toplantıda yapılan ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmenin ve değerlendirmenin yanı sıra önümüzdeki süreçte ortaklaşa nelerin yapılması gerektiği konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği

Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu