Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak
ŞİDDETE SIFIR TOLERANS ÇALIŞMA GURUBU TOPLANIYOR PDF  Array Yazdır Array  e-Posta
Pazartesi, 21 Aralık 2009 07:04


Bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve bundan sonra yapılması gerekenleri belirlemek amaçlı olan toplantı için TTB’den tabip odalarına ve uzmanlık derneklerine çağrı yapıldı.

Toplantı tarihi: 10 Ocak 2010 Pazar
Yer: Türk Tabipleri Birliği / ANKARA
Saat: 09.30
Gündem:

1.      Çalışma gurubu amacının anlatılması

2.      Yapılan çalışmaların özeti

a.      Şiddet Çalıştayı

b.     Şiddete sıfır tolerans çalışma gurubu kuruluşu ve işleyişi

c.      Web sayfası

d.     Şiddeti önleme de beceri kazandırma eğitimi

e.     Şiddeti tanıma ve şiddet karşı yapılması gerekenler kılavuzu

3.      Yapılacak olan çalışmalar

a.      Gurup çalışmalarına katılım

b.     Şiddet olaylarının takip edilmesi ve bildirilmesi

c.      Sağlık kurum yetkilerine şiddet anında ve sonrasında yasal sorumluklarının hatırlatılması ve sorumluluklarının takip edilmesi

d.     Acil şiddet hattının oluşturulması

e.     Eğitim için eğitici eğitimlerine katılacak hekimlerin belirlenmesi ve eğitimlerin programlanarak uygulamaya geçilmesi

f.       Web sayfasının gelişmesi açısından bilgi ve belgelerin gönderilmesi

4.      Önerilerin alınması

5.      Kararlar