Reklam
Şiddetle Başa Çıkmak

Şiddet başvuru istatistikleri

Devamı için tıklayınız...

Şiddete uğranıldığında yapılması gerekenler

Devamı için tıklayınız...

Şiddet Başvuru Formu

Şiddeti bildirin!... Türk Tabipleri Birliği tarafından hekim ve sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarındaki görevleriyle ilgili maruz kaldıkları her türlü (sözlü, fiziksel, cinsel) şiddeti bildirmeleri için hazırlanmış olan forma ulaşmak için tıklayınız...

On Kritik Sakinleştirme Becerisi

Devamı için tıklayınız...
İçerik Tıklama Görünümü : 2369503
Şu anda 13 konuk çevrimiçi

ALO Şiddet Hattı!

ALO Şiddet Hattı!... Tabip odaları üyeleri hekimler ve sağlık çalışanlarının görevleriyle ilgili maruz kaldıkları şiddetin bildirimi amacıyla ALO Şiddet Hatları kuruyorlar. Telefon hatlarına ulaşmak i...

Şiddet başvuru formu

Şiddet başvuru formu

Şiddeti bildirin!... Türk Tabipleri Birliği tarafından hekim ve sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarındaki görevleriyle ilgili maruz kaldıkları her türlü (sözlü, fiziksel, cinsel) şiddeti bil...

İTO Şiddet Çalıştayı

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından 14 Şubat 2009 tarihinde düzenlenen "Hekime Yönelik Şiddet Önlenebilir mi?" çalıştayı kitabı tam metni için tıklayınız....

ATO Şiddet Forumu

Ankara Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesince 7 Şubat - 3 Mart 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılan şiddet konulu forumlar raporunun tam metni için tıklayınız...

GTO Şiddet Raporu

Gaziantep-Kilis Tabip Odası tarafından Nisan 2008 tarihinde yayınlanan "Sağlık Sektöründe Şiddet Raporu I" başlıklı "Hekimlere Yönelik Şiddet ve Hekimlerin Şiddet Algısı"nı araştırması tam metni için tıklayınız...
On Kritik Sakinleştirme Becerisi
Kendinin ya da bir başkasının öfkesini azaltabilmek iş ortamında önemli bir beceridir. Umarız, okuyucu için bu sık karşılaştığı bir olay değildir, ama ne yazık ki insanların çoğu istemeseler de iş ortamında ya kendi ya da başkalarının öfkesi ile karşılaşıyorlar.

Bir kişinin öfkeyi azaltmada başarılı olabilmesi için aşağıdaki alanlarda beceri sahibi olması gerekir.

Önleme Basamakları

1.        Öfkenin kişinin ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanabildiği çok çeşitli davranış biçimlerinden biri olduğu bilinmelidir. Kullanan için bu durum kazançlı bir durumdur. Öfke insanlara ihtiyaç duydukları ilgiyi üzerlerinde toplama, yapmak istemedikleri şeylerden kaçma, başka bir kişi ya da durum üzerinde kontrol kazanmaya yardımcı olma ve küçük ve önemsiz hissettiklerinde kendilerini iyi hissetmelerini sağlama olanağı verebilir.

2.        Öfkeli biri ile karşılaşan kişi o anda kendi duygu durumunu belirlemelidir. Eğer yardımcı kişi de öfkeli ise, başkalarını yönetmek için çok etkili olmayacaktır.

3.        Müdahale eden kişiler öfkeli oldukları zaman, duygularını kontrol altına alabilmek için davranışlarını ya da düşüncelerini değiştirebilmelidir ya da bu durumu yönetmek için ihtiyaçları olan yardımı istemelidirler.

4.        Hızlı bir özdeğerlendirme yapılmalıdır.Yardım etmek isteyen kişinin şu soruları sorması gerekir:

-       Öfkeli kişiyi eleştirmekten ve hata bulmaktan kaçınabilir miyim?

-       Yargılayıcı olmaktan kaçınabilir miyim?

-       Kişinin yaptığı işleri kontrol etmekten kendimi alıkoyabilir miyim?

-       Kendimi çatışmadan kurtarabilir miyim?

-       İnsanların öfkeyi kullanarak karar verme hakkı sağladığına, kendi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda seçimler yaptığına inanabilecek miyim?

-       Durumu kızgın kişinin bakış açısından görmeyi ve karşılamaya çalıştığı ihtiyaçlarını anlayabilir miyim?

-       Son olarak,  benim işimin ilişkilerin iyileşmesi olduğunu hatırlayabilir miyim?

Eğer dinleyici bu sorulara olumlu yanıt vermiyorsa, öfkeli kişinin yönetiminde yardıma ihtiyacı vardır.

5.        Erken uyarı işaretlerini tanımak gerekir. Öfkeli kişinin çevresinde olanlar, davranışlarındaki ufak değişiklikleri fark ederlerse öfke olaylarının birçoğu önlenebilir. Dışa dönük olanlar sessizleşip içe dönerken, sessiz insanlar ajite olabilirler. Bu ufak değişikliklere dikkat etmek ve değişikliği basitçe yorumlamak kişiyi öfkelendirebilecek şeyler hakkında bireysel konuşma yapmaya yardımcı olabilir.

Önleme uzun bir yoldur. Fakat erken uyarı işaretlerine dikkat etmediğiniz ya da halihazırda öfkeli durumda olan kişi ile ilk kez karşılaştığınız durumlar olacaktır.

Ayrıca, önleme aşamasındaki her şeyi doğru yapmış olabilirsiniz ve kızgın insanlar istediklerini elde edebilmek için yapacaklarının en iyisi olarak hala öfkeyi seçebilirler.

Bu durumlardan biri oluştuğu zaman, dinleyicinin aşağıdaki beş de-eskalasyon (yatıştırma) becerilerinden birini ya da tümünü kullanmaya ihtiyacı olabilir.

Müdahale Basamakları

6.        Aktif dinleme, bir kişinin gerçekten ne söylediğinin duyulduğu aktif bir süreçtir. Bu kendini diğer kişinin yerine koymaktır. Her şeyden öte bu DİNLEMEYİ içerir. Dinlemek kişinin sadece kelimelerle ne söylediğini değil bunun yanı sıra altta yatan emosyonel durumu ve vücut dilini anlamayı gerektirir.

Basitçe dinlemeye istekli bir ortam sağlamak ve işitmek istemek kişinin öfkesini giderebilir.

7.        Dinleyici kelimelerin altında yatan duyguyu anlamaya çaba gösterdiği zaman kabul görür. “Şu anda gerçekten kızgınsın.” gibi bir şey söylenebilir. Öfkeli kişinin duygularını gerçekten anlayarak ve kabul ederek o kişinin agresif davranışları azaltılabilir.

8.        Aynı fikirde olmak (hak vermek), genellikle insanlar bir konuda öfkeli oldukları zaman, söylediklerinin en az %2’si doğrudur. Birinin yaygın öfkesi ile karşılaşıldığında, önemli olan o %2’lik gerçeği bulmak ve bu konuda aynı fikirde olmaktır. Kişi öfkeli olduğu ve mantıklı nedenler bulmaya çalıştığı zaman kendi çabaları büyük ölçüde etkisiz olacaktır. Dinleyici %2 gerçeğini kabul ettiği zaman, öfkeli kişinin direnci azalır ve bunun sonucunda yangın için yakıt ortadan kalkar.

9.        Özür dilemek, iyi bir de-eskalasyon (yatıştırma) becerisidir. Hayali bir yanlış için özür dilemekten söz etmiyorum. Samimi olarak haksız olduğu bir durumda özür dilemekten söz ediyorum. Bu neyin doğru ya da adil olmadığını açıklayan basit bir cümledir.

Bu da öfkeli kişilerin dinleyicinin gelişen olaylar için ne kadar üzgün olduğunu anlamasına ve o kişiye yardım edecek kişilere karşı doğrudan öfkelerinin durdurulmasına yararlı olabilir.

10.    Eleştiriye davet, son de-eskalasyon (yatıştırma) becerisidir. Bu durumda dinleyici öfkeli kişiden basitçe dinleyiciyi ya da durumu eleştirmesini ister. Davet şu şekilde olabilir, “Hadi bana seni üzen her şeyi anlat. Geride bir şey bırakma. Seni kızdıran her şeyi bilmek istiyorum.”

Bazen bu davet öfke duygularını kuvvetlendirebilir, fakat dinleyici öfke ve hayal kırıklığını açığa çıkarmak için teşvik ederse sonunda öfkeli kişi şikayetlerini dışa vurur.

Yukarıdaki on beceri de kullanıldığı zaman bile, dinleyicinin kişinin öfkesini azaltmakta başarısız olduğu ender durumlar olabilir.Güvenlik, dinleyicinin birincil kaygısı olmalıdır.

Duygu yüklü birine müdahale eden herkesin bir planı olmalıdır ya da gerektiğinde yardım almalıdır ve her koşulda sakin kalması gerektiğini hatırlamalıdır. Öfkeli bir kişi genellikle kontrolden çıkma özelliğine sahiptir. Kişiler duygularını kontrol edemedikleri zaman, korkutucu olabilirler, bu da durumu daha da zorlaştıran güç ve kontrol duygularını arttırabilir. Yardım edenler sakin kalmak ve kontrol kendilerindeymiş gibi davranmak zorundadırlar

Kim Olver